konferencija-zvu

16. konferencija medicinskih sestara i tehničara i 2. konferencija zdravstvenih profesija

31 sij. 2017 Novosti

Zdravstveno veleučilište organizira 16. konferenciju medicinskih sestara i tehničara i 2. konferenciju zdravstvenih profesija u Opatiji od 20. do 21. ožujka 2017.

Naziv konferencije je „Povezivanje obrazovanja i najbolje prakse“. Domaći i međunarodni stručnjaci iz različitih područja zdravstva iznijet će nove spoznaje, razmišljanja, i ponuditi razmjenu iskustva sa sudionicima Konferencije. Naglasci konferencije bit će usmjereni ka kvalitetnijem i efikasnijem obrazovanju, te unaprjeđenju i razvoju djelatne prakse u području zdravstvene skrbi. Dinamika društvenih i tehnoloških promjena kao i suvremenih znanstvenih spoznaja otvara nove i bolje mogućnosti odgovora na izazove vezane uz očuvanje i unapređenje zdravlja. Istodobno se nameće potreba brzog i učinkovitog učenja te korištenja najboljih postupaka u svakidašnjoj praksi i profesionalnim aktivnostima. Kako bi uspjeli slijediti trendove kvalitetnih promjena u obrazovanju i njihovu primjenu u praksi potrebna je intenzivna razmjena znanja i iskustava čim većeg broja kompetentnih stručnjaka. Program Konferencije će uključivati različite sadržaje iz područja obrazovanja i svakodnevne zdravstvene prakse, a sadržajno posebno ističemo tri tematske cjeline:

  • MEĐUODNOS OBRAZOVANJA I NAJBOLJE PRAKSE
  • OBRAZOVANJE I ZDRAVSTVO PRILAGOĐENO DRUŠTVENIM PROMJENAMA
  • PREDIKTORI KVALITETNE ZDRAVSTVENE SKRBI

Više informacija možete vidjeti ovdje: http://konferencija.zvu.hr/

Search

+