Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

2 svi 2016 EU Kutak
Povodom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Hrvatska komora medicinskih sestara započinje sa serijom kratkih tekstova o osnovama zakonodavstva, obrazovanja i organizacije Europske unije.
Sve medicinske sestre/medicinski tehničari koji imaju pitanja vezana uz Europsku uniju, pitanje na engleskom jeziku mogu uputiti na e-mail adresu: theodoros.koutroubas@uclouvain.be . Pitanje na hrvatskom jeziku može se poslati na hkms@hkms.hr te će biti prevedeno i proslijeđeno.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Search

+