Objavljen Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara

17 tra 2018 Novosti

U „Narodnim novinama“ broj 35/2018 od 13.4.2018. objavljen je Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara. Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  a možete ga pročitati na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_35_690.html

 

Search

+