Poziv na dostavu dokumentacije za medicinske sestre i tehničare pogođene potresima u potresnom razdoblju od 28.12.2020.

1 lip 2021 Novosti

Na temelju Odluke Vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara godine objavljuje se sljedeći:

POZIV ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE

Sve medicinske sestre i medicinski tehničari koji redovito izvršavaju članske obveze, a čiji su stambeni objekti stradali tijekom potresnog razdoblja počev od dana 28. prosinca 2020., pozivaju se da radi ostvarivanja prava na novčanu donaciju dostave:

  • ispunjeni obrazac zahtjeva
  • dokument iz kojeg je vidljiv stupanj oštećenja (neuporabljivo, privremeno neuporabljivo ili uporabljivo) izdan od nadležnog tijela lokalne ili područne samouprave.
  • izvadak iz zemljišnih knjiga iz kojeg je vidljiva činjenica vlasništva ili suvlasništva oštećenog stambenog objekta
  • potvrdu o prijavi prebivališta/boravišta iz koje je vidljivo kako je prebivalište/boravište
  • prijavljeno prije ili na dan 28. prosinca 2020. godine
  • presliku vjenčanog lista ukoliko je bračni drug ili životni partner vlasnik oštećenog stambenog objekta
  • ukoliko je izvanbračni partner ili neformalni životni partner vlasnik oštećenog stambenog
  • objekta priložiti Izjavu danu kod javnog bilježnika, pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću, uz dva svjedoka o izvanbračnoj zajednici i zajedničkom kućanstvu na adresi oštećenog stambenog objekta

Navedena dokumentacija treba se dostaviti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Hrvatska komora medicinskih sestara zaprimati će zahtjeve za novčanu donaciju do 31. srpnja 2021. godine.

Odluke o pojedinačnim zahtjevima kao i o iznosima novčane donacije donijeti će posebno imenovana Radna grupa nakon isteka roka za dostavu dokumentacije.

Sve zamolbe podnose se poštanskim putem, Hrvatskoj komori medicinskih  sestara, Maksimirska 111/2, 10000 Zagreb.

Search

+