Pravilnik o izboru i opozivu tijela Hrvatske komore medicinskih sestara – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

14 tra 2022 Novosti

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o izboru i opozivu tijela Hrvatske komore medicinskih sestara.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 16. svibnja 2022. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr s naznakom „primjedbe na Pravilnik o izboru i opozivu tijela HKMS “.

Search

+