Članovima Podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Sisačko – moslavačke županije

Podružnica Hrvatske komore medicinskih sestara Sisačko – moslavačke županije Sisak, 10.listopad 2022.

Sazivam godišnju skupštinu Podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Sisačko – moslavačke županije koja će se održati 21. listopada ove godine u 14:00 u restoranu Neuropsihijatrijske bolnice „dr. Ivan Barbot“, Jelengradska 1, Popovača, sa slijedećim dnevnim redom:
  1. Izbor radnog predsjedništva i zapisničara
  2. Predstavljanje predsjedništva, izvršnog odbora, delegata i vijećnika Podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Sisačko – moslavačke županije
  3. Izvješće o radu Podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Sisačko – moslavačke županije za proteklu godinu
  4. Plan rada Hrvatske komore medicinskih sestara Podružnice Sisačko – moslavačke županije za slijedeću godinu
  5. Izvješće o radu vijećnika Podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Sisačko – moslavačke županije u Vijeću Hrvatske komore medicinskih sestara za proteklu godinu
  6. Razno – pitanja i prijedlozi

Nakon techn. skupštine održati će se predavanje „Mentalno zdravlje“, Draženka Drobec, mag. med.

S poštovanjem,
Danijela Kundrata, mag. med. techn.
Predsjednica Podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Sisačko – moslavačke županije

Search

+