Podružnica HKMS Sisačko-moslavačke županije: Obilježavanje Dana bubrega

Svake godine drugi četvrtak u ožujku posvećen je Danu bubrega. To je prilika da se podsjeti na važnost kronične bubrežne bolesti i istakne briga za bubrežne bolesnike. Ovogodišnji Dan bubrega se obilježava pod nazivom „Zdravlje bubrega za sve. Budimo spremni na neočekivano, podržimo ranjive!“. Težište je na podršci bubrežnim bolesnicima tijekom prirodnih katastrofa i pri traumama.

Na simpoziju u Hrvatskom liječničkom zboru voditeljica Odjela za dijalizu Andrea Lončar, dr. med., specijalist internist, subspecijalist nefrolog i glavna sestra Branka Ivičinec, bacc. med. techn., održale su predavanje „Funkcioniranje dijaliznog centra u izvanrednim uvjetima – iskustvo Opće bolnice „dr. Ivo Pedišić“ za vrijeme potresa.

Povodom Dana bubrega provedena je akcija mjerenja tjelesne težine, tjelesne visine, krvnog tlaka i šećera u krvi u Općoj bolnici „dr. Ivo Pedišić“, Sisak. Odazvala se 51 osoba, od toga 31 osoba ženskog spola i 20 osoba muškog spola. Raspon godina sudionika je od 22 do 83 godine starosti, a prosječna dob 58 godina. Najviša izmjerena vrijednost krvnog tlaka bila je 240/ 105 mmHg, a najniža 110/ 70, dok je najviša vrijednost šećera u krvi bila 30.5 mmol/ L, a najniža 4.2. Svi sudionici kojima je mjeren šećer u krvi, a imali su povišene vrijednosti, od ranije imaju poznatu šećernu bolest.

dr. sc. Harolt Placento, mag. med. techn.

Dr. sc. Harolt Placento, mag. med. techn., 21. veljače 2023. godine je obranio doktorsku disertaciju na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu u Osijeku s naslovom „“Povezanost zdravstvene pismenosti i kvalitete života bolesnika s mentalnim poremećajima” pod mentorstvom  izv. prof. dr. sc. Roberta Lovrića i komentorstvom prof. prim. dr. sc. Lade Zibar.

Harolt Placento rođen je 1973. godine u Našicama. Srednjoškolsko obrazovanje završava 1992. godine u Školskom centru „Ruđer Bošković“ Osijek i stječe zvanje medicinska sestra/tehničar. Preddiplomski studij Sestrinstva u Osijeku upisuje 2004. godine te stječe zvanje prvostupnika sestrinstva. Sveučilišni diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku upisuje 2011. te 2014. godine stječe zvanje magistra sestrinstva. Svoj obrazovni put nastavlja 2014. godine upisom na Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu u Osijeku.

Radno iskustvo započinje 1993. godine  kao medicinski tehničar pripravnik-volonter u Općoj županijskoj bolnici Našice. Nakon završenog pripravničkog staža radi na odjelu kirurgije. Sudionik je Domovinskoga rata kao medicinski tehničar u 132. brigadi HV-e. Po povratku iz HV-e od 1995. godine radi na Odjelu za kirurgiju kao medicinski tehničar u hitnoj kirurškoj ambulanti. Od 2007. – 2014. godine radi na Odjelu hemodijalize OŽB Našice. Na Objedinjeni hitni bolnički prijam prelazi 2014. gdje radi kao glavni medicinski tehničar odjela do 2018. godine.  Od 2018. godine radi na mjestu višeg stručnog savjetnika za kvalitetu Opće županijske bolnice Našice. Od 2018. u suradničkom je zvanju asistenta na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu.

Recenzent je više znanstvenih radova u domaćem časopisu te udžbenika iz područja zdravstvene njege. Autor je i koautor znanstvenih i stručnih radova iz područja sestrinstva. Sudjelovao je na značajnom broju znanstvenih i stručnih konferencija te na njima imao izlaganja.

Kongresi KoKoZ-a i medicinskog prava u Novom Vinodolskom

8 ožu 2023 Novosti

Hrvatska liječnička komora i Pravni fakultet u Splitu, uz suorganizaciju ostalih komora u zdravstvu, organiziraju 4. Kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KoKoZ) te 6. Hrvatski kongres medicinskog prava koji će se održati od 21.-23. travnja 2023. u Novom Vinodolskom. Oko 40 domaćih i stranih stručnjaka održat će predavanja iz područja zdravstva i prava nakon kojih su predviđene rasprave.

Uz središnju panel raspravu o reformi zdravstva, na kongresima će se raspravljati i o ostalim aktualnim temama iz zdravstva i medicinskog prava: e-karton, zaštita osobnih podataka pacijenata, zaštita djeteta pacijenta, priziv savjesti, financiranje zdravstvenog sustava, kolektivno pregovaranje, specifičnosti komuniciranja u zdravstvu, Task shifting.

Uz organizatora Pravni fakultet u Splitu i Hrvatsku liječničku komoru, suorganizatori kongresa su Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatska psihološka komora i Alumni Pravnog fakulteta u Splitu.

Broj sudionika na kongresima u Novom Vinodolskom je ograničen.

Više informacija možete vidjeti ovdje:

Hrvatska komora medicinskih sestara zaprimila nalaz zdravstvene inspekcije MIZ-a o smrti pacijentice u Varaždinu

2 ožu 2023 Novosti

Hrvatska komora medicinskih sestara zaprimila je na postupanje nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva. Inspekcija Ministarstva zdravstva je utvrdila moguće propuste u pružanju skrbi pacijentici u varaždinskom Zavodu za hitnu medicinu. Zbog sumnje na stručne propuste u ovom će se predmetu prvenstveno zatražiti nadopuna dokumentacije kako bi se mogla donijeti odluka o eventualnom pokretanju disciplinskog postupka protiv medicinske sestre. U slučaju donošenja odluke o pokretanju disciplinskog postupka ovaj slučaj će doći pred nadležno Povjerenstvo Komore koje će, sukladno komorskim aktima, u prethodnom postupku provjeriti sve činjenice i dokaze navedene u zahtjevu za pokretanje postupka, zatražiti očitovanje medicinske sestre i dostavu potrebne dokumentacije od iste, a sve kako bi bilo u mogućnosti donijeti stručno mišljenje o opravdanosti ili neopravdanosti zahtjeva. Sud Komore je neovisno tijelo koje u razmatranju svakog slučaja uzima u obzir sve dokaze i okolnosti slučaja.

„Izražavam sućut u svoje i u ime Hrvatske komore medicinskih sestara suprugu i obitelji preminule pacijentice. Nakon utvrđivanja svih potrebnih činjenica, odlučit će se o daljnjim koracima“, rekao je predsjednik HKMS-a, Mario Gazić, mag. med. techn.

Za teže povrede Sud Komore članu Komore može izreći različite mjere poput ukora, javnog ukora, novčane kazne, privremenog oduzimanja odobrenja za samostalan rad od mjesec dana do godine dana ili trajnog oduzimanja Odobrenja za samostalan rad.

Ako se u međuvremenu pokrene kazneni postupak protiv člana Komore s postupkom pred Sudom Komore može se zastati sve do donošenja pravomoćne presude.

Komora apelira na javnost i medije da apriori ne donose zaključke o nečijoj krivnji prije nego što nadležna tijela utvrde sve relevantne činjenice.

HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA: PLANIRAMO DVADESETAK PROGRAMA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA

16 velj 2023 Novosti

Već 2024.  Hrvatska  bi mogla dobiti usko educirane medicinske sestre specijaliste.

Povjerenstvo za sestrinstvo pri Ministarstvu zdravstva (MIZ), a čiji je Hrvatska komora medicinskih sestara član, je krajem prošle godine pokrenula pripremu izrade planova i programa specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara. Komora je pozvala sestrinska stručna društva da joj do početka ožujka dostave prijedloge programa specijalizacija i prijenosa kompetencija i 24 stručna društva su se odazvala pozivu. Na temelju prijedloga MIZ će pripremiti plan i program specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara. Za uvođenje medicinskih sestara specijalista bit će, uz donošenje Programa specijalizacija, potrebno izmijeniti i odgovarajuće zakonske i podzakonske akte.

Priprema se 20-ak sestrinskih specijalizacija

Ovaj proces će u zdravstvo uvesti medicinske sestre – napredne stručnjake u sestrinskoj njezi koje će biti formalno obrazovane i praktično osposobljene iznad razine sestre s općom edukacijom te imati i specijalističke licence za rad. Te sestre, sukladno svojim kompetencijama, preuzet će niz kompetencija i postupaka od liječnika (tzv. task shifting). Razvoj sestrinskih specijalnosti je iznimno važan u poticanju razvoja sestrinskog znanja i stručnosti, kao i za poboljšanje kvalitete skrbi za pacijente. Slična praksa postoji u europskim državama poput Danske, Nizozemske, Švedske i drugih.
Ovaj proces je već pokrenut za područje hitne medicine te je početkom 2023. raspisan natječaj za 300-tinjak specijalizaciju iz hitne medicine za što su sredstva osigurana Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. To znači da će tijekom 2023. prvostupnici i magistri sestrinstva moći specijalizirati hitnu medicinu u trajanju od godinu dana. Radi se o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva koji rade u Timu 2 već i sada bez liječnika, ali bez ikakvih samostalnih ovlasti. Specijalizirat će na visokoobrazovnim ustanovama, a praktični dio će se održavati u zdravstvenim ustanovama. Ovom specijalizacijom kroz godinu dana u sustav će ući prve medicinske sestre educirane za rad u hitnoj, koje će ići na teren u Timu 2 u vozilima hitne pomoći umjesto liječnika.
Sada se planira novih dvadesetak specijalizacija među kojima i one iz onkologije, kardiologije, hematologije i drugih.

Zakonska regulacija sestrinskih kompetencija i povećanje koeficijenata

Kompetencije medicinskih sestara uređene su člankom 16.a. Zakona o sestrinstvu te se razlikuju ovisno o razini obrazovanja medicinske sestre.

“Stručna društva pripremit će prijedloge programa o potrebnim sestrinskim specijalizacijama, kojih za sada planiramo dvadesetak. Ključno je nakon prihvaćanja programa, učinkovito promijeniti nužne zakonske i podzakonske propise. Jasno da će povećanje odgovornosti i kompetencija medicinskih sestara morati biti praćeno i usklađivanjem koeficijenata tj. povećanjem plaća tih medicinskih sestara. ”, ističe predsjednik HKMS-a, mag. med. techn.  Mario Gazić dodajući kako je cilj i da medicinske sestre same ne plaćaju specijalizaciju.

Podružnica HKMS Sisačko-moslavačke županije: 50 milijuna koraka za epilepsiju“ u Sisku i na Moslavačkoj gori

Uoči obilježavanja Međunarodnoga dana epilepsije koji se obilježio 13. veljače, organizirana je kampanja „50 milijuna koraka za epilepsiju” na dvije lokacije, u Sisku i na Moslavačkoj gori, u dva termina. U ovogodišnju su se akciju uključile Osnovna škola Zorke Sever, Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“, Podružnica Hrvatske komore medicinskih sestara Sisačko-moslavačke županije, Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić” i Srednja škola Viktorovac.

U nedjelju, 5. veljače 2023. okupili smo se na Ciglarskoj grabi kako bismo pružili potporu oboljelima od epilepsije i njihovim obiteljima. Prisutne je pozdravila Nela Šabanović Vidnić, dr. med., specijalist neurolog, subspecijalist neuroimunologije te Danijela Kundrata, mag. med. techn, predsjednica Podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Sisačko – moslavačke županije. Iako je bio hladan dan, okupilo se 60-ak šetača – djece, srednjoškolaca i odraslih, koji su prikupljali korake. Akciju je podržala Alenka Ljubešić, pročelnica Upravnoga odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko – moslavačke županije. Ukupno smo prikupili 253 600 koraka. Zahvaljujemo Gradu Sisku te svim šetačima na dolasku i podržavanju ove kampanje!

11. veljače 2023. na Moslavačkoj gori okupilo se 50 šetača – djece, srednjoškolaca i odraslih. Na početku je sve prisutne pozdravila Marina Međimurec Čupić iz Osnovne škole Zorke Sever kako bi objasnila povod okupljanja, zatim je sve pozdravila ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice “Dr. Ivan Barbot” prim. Marina Kovač, dr. med., koja je zahvalila svima okupljenima i istaknula kako danas suvremena medicina olakšava stanje oboljelima, ali da su stigme i dalje prisutne te da se treba svakodnevno boriti protiv njih. Učitelj Damir Štimac obratio se prisutnima i objasnio kakva je staza i kuda ćemo se kretati. Staza je bila srednje zahtjevna, ali su svi prisutni izdržali tempo i uživali u prekrasnoj prirodi. Ukupno smo prikupili 1 150 000 koraka.

Hvala svima koji su nam se pridružili i podržali ovu hvalevrijednu akciju!

Na poveznicama u digitalnom fotoalbumu pogledajte kako smo se proveli u Sisku i na Moslavačkoj gori

https://myalbum.com/album/dmMYH4ts9fN2xT/?invite=d752a726-2b67-4a7d-9033-173f1325987d

https://myalbum.com/album/B6nEdSi94fr9mG/?invite=15ee43ab-2774-4185-be31-506594f69d4b

Obavijest: Izbori u podružnicama HKMS

Poštovane članice, poštovani članovi,

radi upražnjenih mjesta delegata Skupštine Hrvatske komore medicinskih sestara, Vijeće Hrvatske komore medicinskih sestara raspisalo je izbore za po jednog delegata za Skupštinu Hrvatske komore medicinskih sestara  u sljedećim Podružnicama Hrvatske komore medicinskih sestara:

Karlovačka županija

– Sisačko-moslavačka županija

– Splitsko-dalmatinska županija

– Šibensko-kninska županija

– Zadarska županija

Kandidature za izbor delegata kandidati trebaju dostaviti izravno Središnjem izbornom povjerenstvu na e-mail: sip@hkms.hr do 10. veljače 2023. godine. Kandidature se trebaju dostaviti na Prilogu 1. Obrazac za podnošenje kandidature. Uz Prilog 1. kandidati trebaju dostaviti i Izjavu o prihvaćanju kandidature (Prilog 2.).  Spomenuti Prilozi mogu se isprintati sa http://www.hkms.hr/wp-content/uploads/2023/01/Obrasci-za-provodenje-izbora.pdf

Sukladno zaprimljenim kandidaturama, a nakon provjere Središnjeg izbornog povjerenstva ispunjava li kandidat uvjete za izbor, Središnje izborno povjerenstvo će do 17. veljače 2023. sastaviti listu kandidata (Prilog III. Lista kandidata) koja će se dostaviti elektronskim putem predsjednicama/predsjednicima Podružnica HKMS u svrhu provođenja izbora na Skupštini Podružnice.

Sjednice Skupština u uvodno navedenim Podružnicama moraju se održati u roku od 30 dana od dana primitka Liste kandidata dostavljene od Središnjeg izbornog povjerenstva.

1 2 3 28

Search

+