Obavijest

18 lip 2021 Novosti

Dana 16.6.2021. na sjednici Vijeća HKMS dužnosti predsjednika razriješen je Mario Gazić. Sukladno odredbama Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara dužnost predsjednice preuzima dopredsjednica Verica Alerić do izbora i imenovanja predsjednika Komore, a najdulje 120 dana od dana donošenja odluke.

Hrvatska komora medicinskih sestara

Uspješno provedena javnozdravstvena kampanja Imaš znanje, budi primjer!

8 lip 2021 Novosti

Naša je komora s osam ostalih komora u zdravstvu od siječnja do svibnja ove godine provodila zajedničku javnozdravstvenu kampanju „Imaš znanje, budi primjer!“. Cilj kampanje bio je dodatno informirati zdravstvene djelatnike o važnosti i svim aspektima cijepljenja protiv virusa SARS-CoV-2. Kampanja je pratila proces cijepljenja zdravstvenih radnika, a logo kampanje bilo je IgG protutijelo kao simbol imunološkog odgovora protiv SARS-CoV-2 virusa.

Dva kruga anketnih istraživanja o stavovima zdravstvenih djelatnika o cijepljenju

Na početku i na kraju kampanje provedena su dva kruga anketnih istraživanja o stavovima članova komora o cijepljenju. U prvom krugu je sudjelovalo 8.844, a u drugom 2.722 ispitanika. Istraživanje je pokazalo kako se, usprkos snažnog proljetnog 3. vala epidemije, ukupan broj zdravstvenih djelatnika koji su do svibnja preboljeli COVID-19 (24 %) nije značajno razlikovao od ukupnog broja onih koji su ga preboljeli do siječnja (19 %). Ovo indirektno ukazuje na učinkovitost cijepljenja jer je većina zdravstvenih radnika procijepljena u siječnju i veljači ove godine.

Dok je u siječnju bilo cijepljeno 23 % ispitanika, svibanjski krug ankete pokazao je da je cijepljeno 82 % anketiranih (s 1 ili 2 doze). Svibanjska anketa pokazuje također da se tek 4 % ispitanih zdravstvenih djelatnika ne planira cijepiti. Ovo istraživanje je ukazalo i da je prosječno povjerenje zdravstvenih djelatnika u sigurnost cjepiva ostalo na istoj razini u ovih pet mjeseci. Međutim, svibanjska anketa donijela je razliku od 0,5 bodova (na skali od 1 do 7) između razine povjerenja zdravstvenih djelatnika u vektorska cjepiva i mRNK cjepiva. Naime, u sigurnost vektorskih cjepiva (AstraZeneca i Johnson & Johnson) vjeruje 63 % ispitanika, dok je razina povjerenja u sigurnost mRNK cjepiva (Pfizer/BioNTech i Moderna) viša i iznosi 73 % tj. 72 % ispitanika.

Kod onih zdravstvenih djelatnika koji se nisu cijepili između dva anketna kruga smanjila se percepcija opasnosti od bolesti COVID-19 s 55 %  na 47 % onih koji smatraju potencijalnu bolest opasnom, a blago se pojačalo vaganje rizika i koristi od cijepljenja (kalkulacija) u ova 4 mjeseca, sa 72 % na 76 %. Također se u toj skupini zdravstvenih djelatnika značajno, s 15 % na 25 % povećala i tzv. razina kolektivne neodgovornosti koja se očitava kroz stav ispitanika da se ne  moraju cijepiti, ako se svi ostali cijepe.

83 % ispitanika zadovoljno kvalitetom javnozdravstvene kampanje

Svibanjska anketa pokazala je da je kampanja doprla do više od 80 % zdravstvenih radnika, a većina njih je sudjelovala u nekoj od aktivnosti kampanje. 83 % zdravstvenih djelatnika zadovoljno je kvalitetom kampanje i ocijenili su je prosječnom ocjenom 5,7 (skala od 1 do 7). Cijelo istraživanje možete pogledati ovdje bit.ly/Stavovi_o_cijepljenju_na_kraju_kampanje

Drugim krugom ankete završila je javnozdravstvena kampanja „Imaš znanje, budi primjer!“.

Nositelji ove kampanje bili su Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska ljekarnička komora i Hrvatska psihološka komora.

Poziv na dostavu dokumentacije za medicinske sestre i tehničare pogođene potresima u potresnom razdoblju od 28.12.2020.

1 lip 2021 Novosti

Na temelju Odluke Vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara godine objavljuje se sljedeći:

POZIV ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE

Sve medicinske sestre i medicinski tehničari koji redovito izvršavaju članske obveze, a čiji su stambeni objekti stradali tijekom potresnog razdoblja počev od dana 28. prosinca 2020., pozivaju se da radi ostvarivanja prava na novčanu donaciju dostave:

 • ispunjeni obrazac zahtjeva
 • dokument iz kojeg je vidljiv stupanj oštećenja (neuporabljivo, privremeno neuporabljivo ili uporabljivo) izdan od nadležnog tijela lokalne ili područne samouprave.
 • izvadak iz zemljišnih knjiga iz kojeg je vidljiva činjenica vlasništva ili suvlasništva oštećenog stambenog objekta
 • potvrdu o prijavi prebivališta/boravišta iz koje je vidljivo kako je prebivalište/boravište
 • prijavljeno prije ili na dan 28. prosinca 2020. godine
 • presliku vjenčanog lista ukoliko je bračni drug ili životni partner vlasnik oštećenog stambenog objekta
 • ukoliko je izvanbračni partner ili neformalni životni partner vlasnik oštećenog stambenog
 • objekta priložiti Izjavu danu kod javnog bilježnika, pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću, uz dva svjedoka o izvanbračnoj zajednici i zajedničkom kućanstvu na adresi oštećenog stambenog objekta

Navedena dokumentacija treba se dostaviti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Hrvatska komora medicinskih sestara zaprimati će zahtjeve za novčanu donaciju do 31. srpnja 2021. godine.

Odluke o pojedinačnim zahtjevima kao i o iznosima novčane donacije donijeti će posebno imenovana Radna grupa nakon isteka roka za dostavu dokumentacije.

Sve zamolbe podnose se poštanskim putem, Hrvatskoj komori medicinskih  sestara, Maksimirska 111/2, 10000 Zagreb.

Poziv na prijavu za stipendiju Europskog vijeća za sestrinstvo (ENC)

25 svi 2021 Novosti

European Nursing Council (ENC), Europsko vijeće regulacijskih tijela u sestrinstvu, dodijelit će stipendiju u iznosu od 1.000 Eura za doktorski studij jednoj medicinskoj sestri/medicinskom tehničaru iz svake države članice ENC-a.

Kriteriji za dodjelu stipendije su:

 • Podnositelj zahtjeva za stipendiju mora biti najmanje prvostupnik ili student na diplomskom studiju iz sestrinstva
 • Podnositelj zahtjeva mora biti građanin i raditi unutar jedne zemlje članice ENC-a (Albanija, Hrvatska, Francuska, Grčka, Mađarska, Poljska, Rumunjska I Irska)
 • Podnositelj zahtjeva treba imati odlične ocjene tijekom studija
 • Podnositelj zahtjeva mora biti mlađi od 40 godina

Dodatni kriterij, u slučaju više kandidata s izvrsnim ocjenama:

 • Podnositelj zahtjeva mora biti prepoznat kao pozitivan promotor sestrinske profesije (dokaz u obliku novinskih ili web članaka, video isječka..)

Dokumentacija koju je potrebno priložiti u elektronskom obliku:

 • Životopis podnositelja zahtjeva (format Europass) s podacima za kontakt
 • Motivacijsko pismo na engleskom jeziku
 • Fakultetska svjedodžba s ocjenama
 • Prateća dokumentacija za procjenu dodatnih kriterija (Pogledati natječaj za više podataka)

Prijavu i dokumentaciju za natječaj možete poslati na e-mail adresu hkms@hkms.hr najkasnije do 25. lipnja 2021.

Više informacija možete vidjeti u sljedećem dokumentu:

Uspostava trajnog stručnog usavršavanja

17 svi 2021 Novosti

Vijeće Hrvatske komore medicinskih sestara na sjednici održanoj 13. svibnja 2021. donijelo je odluku o ponovnom uspostavljanju bodovanja trajnog stručnog usavršavanja počev od 1. lipnja 2021. uz pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera. Podsjećaju se cijenjene kolegice i kolege da provjere razdoblje važenja svog Odobrenja za samostalan rad kako bi bili u mogućnosti prikupiti bodove razmjerne preostalom razdoblju važenja Odobrenja. Napominjemo kako se bodovi i dalje mogu skupljati elektronskim putem na portalu E-učenje: https://edu.hkms.hr/

Obavijest – termin – dopunska mjera provjere osposobljenosti/ kompetentnosti

14 svi 2021 Novosti

Poštovane/Poštovani,

sukladno Privremenim rješenjima, a vezano uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, koje ste zaprimili na svoju adresu, termin dopunske mjere provjere osposobljenosti/kompetentnosti je sljedeći:

1. lipnja 2021. – pisana provjera osposobljenosti/kompetentnosti

o točnom terminu (satu) pisane provjere osposobljenosti/kompetentnosti

bit ćete obaviješteni na vaše e-mail adrese

Kandidati koji budu pozitivno ocijenjeni na pisanoj provjeri osposobljenosti/kompetentnosti isti će dan, u popodnevnim satima, pristupiti usmenoj provjeri osposobljenosti/kompetentnosti koja će biti otvorena za javnost ukoliko kandidati ne zatraže usmenu provjeru osposobljenosti bez prisutnosti javnosti. Ovisno o broju prijavljenih kandidata, postoji mogućnost održavanja usmene provjere osposobljenosti u više termina (dana).

Ukoliko se odlučite za navedeni termin, molimo da svoje prijave dostavite pisanim putem (poštom, fax-om ili e-mailom) najkasnije 8 dana prije određenog termina. Ukoliko se ne prijavite u navedenom roku, nećete moći pristupiti provjeri osposobljenosti. Također Vas molimo da se u prijavi izjasnite o tome želite li usmenu provjeru osposobljenosti u prisutnosti ili bez prisutnosti javnosti.

 Obzirom da je usmeni ispit javan, molimo sve koji žele biti nazočni kao slušači da svoju nazočnost obavezno prijave na e-mail: hkms@hkms.hr   najkasnije 8 dana prije zakazanog roka. O točnom terminu održavanja usmenih ispita, kao i iskazanoj želji kandidata o prisutnosti javnosti, izvijestit ćemo Vas putem maila. Ukoliko se ne prijavite, nećete moći nazočiti kao slušači.

1 2 3 4 19

Search

+