Odgoda termina dopunske provjere osposobljenosti – kompetentnosti

21 pro 2020 Novosti

Poštovane, poštovani,

radi trenutne epidemiološke situacije te Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj Stožera civilne zaštite RH, temin dopunske provjere osposobljenosti/kompetentnosti planiran za zadnji tjedan prosinca odgađa se do daljnjega.

O novom terminu dopunske provjere bit ćete pravovremeno izviješteni putem naše web stranice.

Medicinske sestre i tehničari svoju važeću člansku iskaznicu HKMS-a mogu koristiti umjesto e-Propusnice

21 pro 2020 Novosti

Sukladno Odluci o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta te Uputama za njezinu primjenu Stožera civilne zaštite RH, medicinske sestre i tehničari, kao i ostali zdravstveni djelatnici koji posjeduju iskaznice izdane od nadležnih komora, nisu dužni ishoditi e-Propusnicu. Time medicinske sestre i tehničari koji zbog odlaska u mjesto rada napuštaju svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravišta, nisu obvezni podnositi zahtjev za izdavanjem propusnica, već se na traženje policijskih službenika mogu identificirati svojim važećim članskim iskaznicama, a koje im je izdala Hrvatska komora medicinskih sestara u svrhu dnevnih migracija radi pružanja zdravstvene zaštite.

Objavljujemo Odluku i Upute Stožera civilne zaštite RH:

Pružanje psihološke podrške zdravstvenim djelatnicima – Klinika za psihijatriju KB Dubrava i Referentni centar Ministarstva zdravstva za stresom uzrokovane poremećaje

10 pro 2020 Novosti

Objavljujemo obavijest o psihološkoj podršci zdravstvenim djelatnicima koji sudjeluju u liječenju pacijenata oboljelih od bolesti Covid-19 u organizaciji Klinike za psihijatriju KB Dubrava i Referentnog centra Ministarstva zdravstva za stresom uzrokovanje poremećaje:

Hrvatska psihološka komora daje na raspolaganje telefonske linije za psihološku podršku i pomoć zdravstvenim djelatnicima

3 pro 2020 Novosti

Hrvatska psihološka komora od petka, 4. prosinca daje na raspolaganje dvije telefonske dežurne linije u svrhu pružanja psihološke podrške i pomoći zdravstvenim djelatnicima na kojima će dežurati klinički psiholozi s dugogodišnjim iskustvom u radu i telefonskom savjetovanju. Linije će biti otvorene 0-24 sata sve dok za time bude postojala potreba.

Od 4. prosinca zdravstveni se djelatnici za psihološku pomoć i podršku mogu obratiti na telefonske brojeve: 091/939-5944 i 091/941-5114.  

Istraživanje HKMS o opterećenosti patronažnih sestara pokazalo zabrinjavajuće podatke

17 stu 2020 Novosti

VIŠE OD POLOVICE PATRONAŽNIH SESTARA SMATRA DA SKRBI O PREVELIKOM BROJU PACIJENATA

Čak 57 posto patronažnih sestara u Hrvatskoj smatra da skrbi o prevelikom broju pacijenata, pokazalo je istraživanje Komore medicinskih sestara o zadovoljstvu patronažnih sestara uvjetima rada[1] .


[1] U Hrvatskoj u patronaži radi 869 medicinskih patronažnih sestara. Ovu anketu ispunilo je njih 420.

Naime, istraživanje „Uvjeti rada patronažnih medicinskih sestara“ pokazalo je da čak 51 posto ovih sestara u stvarnosti skrbi za više od 5.000 pacijenata.  
Smatra se da jedna patronažna sestra dnevno može obaviti sedam posjeta pacijentima, što je oko 1.800 posjeta godišnje. Broj od 5.100 pacijenata, koliko je propisano za jednu patronažnu sestru[1] znači da bi jednoj medicinskoj sestri trebalo tri godine da samo jednom obiđe svoje pacijente. Istraživanje Komore jasno je ukazalo na činjenicu da su patronažne medicinske sestre u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj i Međimurskoj županiji opterećene više od standarda, jer imaju više od 5.100 pacijenata. Ovo predstavlja poseban problem u Zagrebačkoj županiji zbog njezine zemljopisne rasprostranjenosti.
Patronažne sestre su opće zadovoljstvo poslom ocijenile vrlo dobrim, dok su ocjenom dobara ocijenile komunikaciju s nadređenima, protokole i sredstva za rad, sigurnost na radu i zaštitnu opremu te prostor za edukaciju.


[1] Broj pacijenata na jednu patronažnu medicinsku sestru propisuje HZZO Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, NN 56/2017.

Najčešći problemi s kojima se patronažne sestre sreću u svome radu su prevelik obujam posla i broj pacijenata, pokrivanje udaljenih zemljopisnih područja te rad na poslovima koji nisu u opisu njihovog radnog mjesta. Što se tiče uvjeta rada problemi koje su patronažne sestre istaknule su nedostupnost toplog obroka, nedostatak radne odjeće  i obuće te pomagala za rad, nedobivanje sestrinskog otpusnog pisma, nepostojanje Pravilnika o odijevanju patronažnih sestara (vrsta i učestalost dobivanja torbi, jakni odjeće i obuće + akreditacija). Nadalje patronažne sestre su istaknule nepostojanje prostora za rad s grupama u domovima zdravlja i različite rizične situacije na koje nailaze kod ulaska u kuću pacijenta ili u dio naselja gdje pacijenti žive (ugrizi pasa, nepostojanje zvona, nesigurnost u romskim naseljima).              

„Istraživanje koje smo proveli među našim članicama koje su patronažne sestre pokazalo je cijeli niz problema s kojima se kolegice i kolege suočavaju. Komora će Ministarstvu zdravstva predložiti niz konkretnih rješenja koja bi trebala riješiti ove probleme, a prijedlog rješenja će izraditi Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu” naglašava Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara.  

S obzirom da je cilj patronažne zdravstvene zaštite promicanje i očuvanje zdravlja obitelji i pojedinca, posebno zabrinjava podatak da tri od četiri  patronažne sestre smatraju da se njihov rad ne cijeni dovoljno dok njih više od polovice (58 %) nema pristup potrebnim informacijama. Čak 26 posto patronažnih sestara istaknulo je da nema priznatu stručnu spremu, a 38 posto je nezadovoljno plaćom. Većina patronažnih sestara (65 %) smatra da postoji potreba za specijalizacijom, dok je 43 posto nezadovoljno mogućnostima napredovanja na svojem radnom mjestu.

Cijelo istraživanje možete pronaći na linku : https://www2.slideshare.net/HrvatskaKomoraMedicinskihSestara/uvjeti-rada-patronanih-medicinskih-sestara

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

16 stu 2020 Novosti

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 16. prosinca 2020. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr s naznakom „primjedbe na Pravinik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara“.

Skupština HKMS-a prvi put održana preko digitalne platforme

11 stu 2020 Novosti

Hrvatska komora medicinskih sestara održala je u ponedjeljak, 10. studenoga 2020., 18. sjednicu Skupštine HKMS, a sjednica je prvi put, zbog epidemiološke situacije, održana digitalnim putem, odnosno putem videopoziva preko platforme  Microsoft Teams. Na ovoj sjednici Skupštine sudjelovalo je 75 članova, koji su među ostalim usvojili Izvješće o radu Predsjednika Komore u 2020. godini, zaključni račun za 2019. godinu kao i financijski plan za 2021. godinu.

Skupština HKMS razriješila je stare i izabrala nove članove Nadzornog odobra. Za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je Biserka Režek dok je Sanja Mutak izabrana na mjesto zamjenice predsjednice. Izabrani članovi Nadzornog odbora su Ana Primorac i Nikša Siniša Matas, a Smiljana Kolundžić i Ines Leto izabrane su za zamjenice članova Nadzornog odbora.

Izmjene i dopune Statuta HKMS – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

10 stu 2020 Novosti

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Statuta do 10. prosinca 2020. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr s naznakom „primjedbe na Statut HKMS“.

1 2 3 4 5 16

Search

+