Obavijest – termin – dopunska mjera provjere osposobljenosti /kompetentnosti

24 lis 2023 Novosti

Poštovane/Poštovani,

sukladno Privremenim rješenjima, a vezano uz  priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, koje ste zaprimili na svoju adresu, termin dopunske mjere provjere osposobljenosti/kompetentnosti je sljedeći:

21. studenog 2023. u 9 sati – pisana provjera osposobljenosti/kompetentnosti

Kandidati koji budu pozitivno ocijenjeni na pisanoj provjeri osposobljenosti/kompetentnosti isti će dan, u popodnevnim satima, pristupiti usmenoj provjeri osposobljenosti/kompetentnosti koja će biti otvorena za javnost ukoliko kandidati ne zatraže usmenu provjeru osposobljenosti bez prisutnosti javnosti. Ovisno o broju prijavljenih kandidata, postoji mogućnost održavanja usmene provjere osposobljenosti u više termina (dana).

Ukoliko se odlučite za navedeni termin, molimo da svoje prijave dostavite pisanim putem (poštom, fax-om ili e-mailom) najkasnije 8 dana prije određenog termina. Ukoliko se ne prijavite u navedenom roku, nećete moći pristupiti provjeri osposobljenosti. Također Vas molimo da se u prijavi izjasnite o tome želite li usmenu provjeru osposobljenosti u prisutnosti ili bez prisutnosti javnosti.

Obzirom da je usmeni ispit javan, molimo sve koji žele biti nazočni kao slušači da svoju nazočnost obavezno prijave na e-mail: hkms@hkms.hr   najkasnije 8 dana prije zakazanog roka. O točnom terminu održavanja usmenih ispita, kao i iskazanoj želji kandidata o prisutnosti javnosti, izvijestit ćemo Vas putem maila. Ukoliko se ne prijavite, nećete moći nazočiti kao slušači.

PBZ akcijska ponuda nenamjenskih kredita

9 lis 2023 Novosti

PBZ akcijska ponuda nenamjenskih kredita za članove Hrvatske komore medicinskih sestara traje u razdoblju od ponedjeljka 09.10.2023. (od kada je osigurana i tehnička podrška) do utorka 31.10.2023., a odnosi se na nenamjenske kredite (isključivo uz CPI) i uz fiksnu kamatnu stopu.

Posebne pogodnosti za klijente koji do 31.12.2023. godine usmjere svoja redovna primanja u PBZ:

Poziv radi prikupljanja podataka o štetama uzrokovanim elementarnim nepogodama

27 ruj 2023 Novosti

Na temelju Odluke Vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara o potrebi prikupljanja podataka o štetama koje su članovima Komore nastale uslijed elementarnih nepogoda tijekom 2023. godine objavljuje se sljedeći:

POZIV

Sve medicinske sestre i medicinski tehničari čiji su stambeni objekti stradali uslijed elementarnih nepogoda u 2023. godini, pozivaju se da dostave:

  • ispunjeni obrazac zahtjeva
  • dokument iz kojeg je vidljiv stupanj/visina oštećenja  izdan od nadležnog tijela lokalne ili područne samouprave.
  • izvadak iz zemljišnih knjiga iz kojeg je vidljiva činjenica vlasništva ili suvlasništva oštećenog stambenog objekta
  • potvrdu o prijavi prebivališta/boravišta iz koje je vidljivo kako je prebivalište/boravište na adresi oštećenog stambenog objekta prijavljeno prije ili tijekom 2023. godine, ali svakako prije štetnog događaja
  • presliku vjenčanog lista ukoliko je bračni drug ili životni partner vlasnik oštećenog stambenog objekta
  • ukoliko je izvanbračni partner ili neformalni životni partner vlasnik oštećenog stambenog objekta priložiti Izjavu danu kod javnog bilježnika, pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću, uz dva svjedoka o izvanbračnoj zajednici i zajedničkom kućanstvu na adresi oštećenog stambenog objekta

Navedena dokumentacija treba se dostaviti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici po javnom bilježniku.

Hrvatska komora medicinskih sestara zaprimati će zahtjeve do 01. studenog 2023. godine.

Sve zamolbe podnose se poštanskim putem, Hrvatskoj komori medicinskih  sestara, Maksimirska 111/2, 10000 Zagreb.

1 2 3 4 5 6 32

Search

+