Provjera stanja bodova za
medicinske sestre
korisnik
zaporka
  
 
     

PROPISI, DOKUMENTI, OBRASCI

Trajno usavršavanje

Zakoni i pravilnici, popis

 • Zakon o sestrinstvu („Narodne novine“ broj 121/03, 117/08, 57/11)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11)
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 85/06, NN 150/08, 71/10)
 • Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04, 37/08)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine broj 107/07)
 • Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj 30/09, 24/10)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine broj  123/03, 198/03; 105/04; 174/04; 46/07; 45/09)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija(„Narodne novine“ broj 124/09, 45/11)
 • Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine 158/03, 198/03; 138/06; 124/09; 45/11) 
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 124/11)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara („Narodne novine“ broj 139/09)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći („Narodne novine“ broj  28/11)
 • Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije („Narodne novine“ broj 95/10)
 • Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove („Narodne novine“ broj 31/11)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 42/11)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11)
 • Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama („Narodne novine“ broj 79/11)

Opći akti HKMS

Standardi sestrinske prakse

Zaključci tijela HKMS

Pristup informacijama

Službenik za informiranje: Irena Banić, tel: 01/2444303, e-mail: hkms@hkms.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj NN 25/13)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14)

 

 
Ljubazno Vas molimo da koristite obrazac kako bi nam uputili pitanje.

Sva pitanja su javna i mogu se, uključujući i naše odgovore, objaviti na našoj web stranici, dok svi ostali podaci koje upisujete (Ime, Prezime i e-mail ) ostaju van domena javnosti.
 
Ime i prezime:
E-mail:
 
Pitanje:
 
 
Hrvatska komora medicinskih sestara Maksimirska 111/2 HR - 10000 Zagreb Tel.: +385 1 2444-303 Fax.: +385 1 2444-306 E-mail: hkms@hkms.hr
©2009 Hrvatska komora medicinskih sestara - Sva prava pridržana