Provjera stanja bodova za
medicinske sestre
korisnik
zaporka
  
 
     

Obnavljanje Odobrenja za samostalan rad

dokumentacija

Upis u registar

Za upis u Registar Hrvatske komore medicinskih sestara, potrebno je ispuniti
Pristupnicu – Zahtjev za učlanjenje u Hrvatsku komoru medicinskih sestara (HKMS-001).

Uz gore naveden Zahtjev za učlanjenje i presliku uplate upisnine, potrebno je poslati ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

  • Svjedodžba ili Diploma
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • Domovnica

Preslike dokumenata trebaju biti ovjerene od strane javnog bilježnika, poslodavca ili podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara (žigom i potpisom).
Potrebno je izvršiti uplatu upisnine od 30 Kn općom uplatnicom

Uplatu vršite na broj računa Komore HR8024840081101957224:, sa sljedećim pozivom na broj: 301 – OIB ili datum rođenja.

dokumentacija


Mirovanje članstva u Hrvatskoj komori medicinskih sestara

Ukoliko je medicinska sestra na porodiljnom dopustu, bolovanju duljem od 42 dana ili je nezaposlena, ima pravo na mirovanje članstva.

Za mirovanje članstva potrebno je ispuniti Zahtjev za mirovanje članstva (HKMS 003).
Nakon ponovnog početka rada u struci, potrebno je popuniti Zahtjev za aktiviranje članstva (HKMS 003B).

Za vrijeme mirovanja članstva nije potrebno plaćati članarinu niti pohađati predavanja u okviru trajnog usavršavanja.

dokumentacija


Članska iskaznica i promjena podataka

Ukoliko medicinska sestra, iz bilo kojeg razloga, nema člansku iskaznicu, potrebno je ispuniti i poslati Zahtjev za izdavanje članske iskaznice (HKMS – 004).

Ukoliko je medicinska sestra promijenila neke od podataka u Registru Hrvatske komore medicinskih sestara, potrebno je ispuniti i poslati Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka (HKMS – 002).

dokumentacija

Registar HKMS

dokumentacija

 

Ljubazno Vas molimo da koristite obrazac kako bi nam uputili pitanje.

Sva pitanja su javna i mogu se, uključujući i naše odgovore, objaviti na našoj web stranici, dok svi ostali podaci koje upisujete (Ime, Prezime i e-mail ) ostaju van domena javnosti.
 
Ime i prezime:
E-mail:
 
Pitanje:
 
 
Hrvatska komora medicinskih sestara Maksimirska 111/2 HR - 10000 Zagreb Tel.: +385 1 2444-303 Fax.: +385 1 2444-306 E-mail: hkms@hkms.hr
©2009 Hrvatska komora medicinskih sestara - Sva prava pridržana