Grad Zagreb
Cecilija Rotim – Predsjednica podružnice 
KBC “Sestre milosrdnice”

Brodsko-posavska županija
Dijana Andrić- Predsjednica podružnice 
OB „Dr. Josip Benčević“

Karlovačka županija
Ana Hrnčević Lauš – Predsjednica podružnice
OB Karlovac

Međimurska županija
Darinka Žvorc Novak – Predsjednica podružnice
ŽB Čakovec

Primorsko-goranska županija
Rozmari Tusić – Predsjednica podružnice
DZ Primorsko-goranske županije

Šibensko-kninska županija
Natali Vuletin Gović – Predsjednica podružnice
OB Šibenik

Vukovarsko-srijemska županija
Dinka Kalaica – Predsjednica podružnice
Dom zdravlja Vinkovci

Ličko-senjska županija
Ruža Uremović – Predsjednica podružnice
OB Gospić

Dubrovačko-neretvanska županija
Snježana Busančić – Predsjednica podružnice
OB Dubrovnik

Koprivničko-križevačka županija
Željka Vondraček – Predsjednica podružnice 
OB “Dr. Tomislav Bardek”

Osječko-baranjska županija
Dragica Pavlović – Predsjednica podružnice 
DZ Osijek

Sisačko-moslovačka županija
Brankica Ivičinec – Predsjednica podružnice
OB “Dr. Ivo Pedišić”

Varaždinska županija
Nevenka Ivek – Predsjednica podružnice
OB Varaždin

Zagrebačka županija
Helena Drpić – Predsjednica podružnice
Dom zdravlja Zagrebačke županije

Bjelovarsko-bilogorska županija
Mario Gazić -Predsjednik podružnice
OB Bjelovar

Istarska županija
Boris Kopić –Predsjednik podružnice 
OB Pula

Krapinsko-zagorska županija
Katica Buzjak – Predsjednica podružnice
OB Zabok

Požeško-slavonska županija
Ivica Brizar – Predsjednik podružnice 
OŽB Požega

Splitsko-dalmatinska županija
Boro Pejdo – Predsjednik podružnice 
KBC Split

Virovitičko-podravska županija
Milja Čupen – Predsjednica podružnice
OB Virovitica

Zadarska županija
Mario Jurjević – Predsjednik podružnice 
PB Ugljan