overlay-slider-image1-1.png

Strateške smjernice HKMS – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

7 kol. 2017 Novosti

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Strateških smjernica za razvoj sestrinstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. do 2027. godine.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Strateških smjernica do 7. rujna 2017. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr s naznakom „primjedbe na Strateške smjernice“.

Search

+