Svoje bodove možete provjeriti tako da u polje Korisničko ime upišete prvo slovo Vašeg imena i puno prezime, malim slovima, bez razmaka, interpunkcijskih (točka, zarez, crtica i slično) i dijakritičkih (š, č, ž i slično) znakova, a u polje Lozinka Vaš datum rođenja, bez točke i razmaka.

Ako imate dva prezimena, u polje Korisničko ime upišete prvo slovo Vašeg imena i prvo prezime. Ukoliko ne uspijete provjeriti bodove na način kako je prethodno objašnjeno, ljubazno Vas molimo da se javite telefonom ili e-mailom u Središnji ured Hrvatske komore medicinskih sestara uz navođenje Evidencijskog broja.

Primjer:
Ime i prezime: Ivan Ivanović
Datum rođenja: 1.1.1980.

Korisničko ime: iivanovic
Lozinka: 01011980