Provjera stanja bodova za
medicinske sestre
korisnik
zaporka
  
 
     

Upute za provjeru bodova

Svoje bodove možete provjeriti tako da u polje Korisnik upišete prvo slovo Vašeg imena i puno prezime, malim slovima, bez razmaka, interpunkcijskih (točka, zarez, crtica i slično) i dijakritičkih (š, č, ž i slično) znakova, a u polje zaporka Vaš datum rođenja, bez točke i razmaka.

Ako imate dva prezimena, u polje Korisnik upišete prvo slovo Vašeg imena i prvo prezime. Ukoliko ne uspijete provjeriti bodove na način kako je prethodno objašnjeno, ljubazno Vas molimo da se javite telefonom ili e-mailom u Središnji ured Hrvatske komore medicinskih sestara uz navođenje Evidencijskog broja.

Primjer:
Ime i prezime: Ivan Ivanović
Datum rođenja: 1.1.1980.

Korisničko ime: iivanovic
Zaporka: 01011980

 
Planovi edukacije i usavršavanja
za 2009. godinu
 
  
 
 

Hrvatska komora medicinskih sestara Maksimirska 111/2 HR - 10000 Zagreb Tel.: +385 1 2444-303 Fax.: +385 1 2444-306 E-mail: hkms@hkms.hr
©2009 Hrvatska komora medicinskih sestara - Sva prava pridržana