Kontakt: vijece@hkms.hr

Bjelovarsko-bilogorska županija
Mario Gazić – predsjednik Vijeća
OB Bjelovar

Dubrovačko-neretvanska županija
Snježana Busančić
OB Dubrovnik

Karlovačka županija
Karolina Višintin
OB Karlovac

Ličko-senjska županija
Dubravka Jakšetić
Dom zdravlja Ličko-senjske županije

Požeško-slavonska županija
Ljerka Marukić
OB Požega

Splitsko-dalmatinska županija
Zvonimir Paršina
KBC Split

Virovitičko-podravska županija
Suzana Cindrić
OB Virovitica

Zagrebačka županija
Ljubica Zrno – dopredsjednica Vijeća
Dom zdravlja Zagrebačke županije

Grad Zagreb
Zinka Bratuša
KBC Sestre milosrdnice

Koprivničko-križevačka županija
Marina Friščić
OB dr. Tomislav Bardek

Međimurska županija
Darinka Švorc Novak
OB Čakovec

Primorsko-goranska županija
Renata Volkmer Starešina
Thalassotherapia Crikvenica.

Šibensko-kninska županija
Silvana Deković
OB Šibenik

Vukovarsko-srijemska županija
Agneza Aleksijević
OB Vukovar

Brodsko-posavska županija
Sandra Vilagoš
Dom zdravlja Slavonski Brod

Istarska županija
Nada Tadić
OB Pula

Krapinsko-zagorska županija
Blaženka Stunja
OB Zabok

Osječko-baranjska županija
Verica Alerić
KBC Osijek

Sisačko-moslavačka županija
Brankica Ivičinec
OB dr. Ivo Pedišić

Varaždinska županija
Marta Dretar
SB Varaždinske toplice

Zadarska županija
Ivica Rašnjević
OB Zadar