Doc.dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v.pred., izabrana je u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta

30 sij 2020 Novosti

 

Doc.dr.sc. Agneza Aleksijević, mag.med.techn., v.pred., izabrana je u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, na Katedri za javno zdravstvo, humanističke i društvene znanosti u biomedicini Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Search

+