Medicinske sestre i tehničari svoju važeću člansku iskaznicu HKMS-a mogu koristiti umjesto e-Propusnice

3 tra 2020 Novosti

Stožer civilne zaštite RH prihvatio je prijedlog nadležnih komora u zdravstvu, te je danas, 3. travnja 2020. Ravnateljstvu policije dostavio uputu da medicinske sestre i tehničari, kao i ostali zdravstveni djelatnici koji posjeduju iskaznice izdane od nadležnih komora, a sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 nisu dužni ishoditi e-Propusnicu. Time medicinske sestre i tehničari koji zbog odlaska u mjesto rada napuštaju svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravišta, više nisu obvezni podnositi zahtjev za izdavanjem propusnica, već se na traženje policijskih službenika mogu identificirati svojim važećim članskim iskaznicama, a koje im je izdala Hrvatska komora medicinskih sestara.
Na sljedećoj poveznici možete vidjeti uputu:

Search

+