Medicinske sestre moći će specijalizirati hitnu medicinu i samostalno izlaziti na teren

9 stu 2022 Novosti

Poštovane kolegice i kolege,

Zahvaljujući novom Pravilniku o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine, nakon gotovo deset godina čekanja,  konačno se pokreće specijalističko  usavršavanje prvostupnika u hitnoj pomoći!  Natječaj za specijalizaciju iz hitne medicine trebao bi biti raspisan do kraja ove godine, a novac za to osiguran je Nacionalnim planom oporavka i otpornosti. To znači da će tijekom 2023. prvostupnici i magistri sestrinstva moći specijalizirati hitnu medicinu, u trajanju od godinu dana.

Veće kompetencije medicinskih sestara

Specijalističko usavršavanje se odnosi na prvostupnike sestrinstva koji rade u Timu 2 gdje i sada rade bez liječnika, ali bez ikakvih samostalnih ovlasti. Specijalizirat će na visokoobrazovnim ustanovama, a praktični dio će se održavati u zdravstvenim ustanovama.

Uspostavom ovog sustava specijalizacija stvorit će se uvjeti da kroz godinu dana u sustav uđu prve medicinske sestre educirane za rad u hitnoj, koje će ići na teren u vozilima hitne pomoći umjesto liječnika. Za hitnu medicinu specijalizirat će se za početak 300-tinjak visokoobrazovanih medicinskih sestara.

Prvi prijenos dijela ovlasti s liječnika na medicinske sestre

“Radi se o prvoj takvoj specijalizaciji medicinskih sestara u Hrvatskoj. Kada završe jednogodišnju specijalizaciju, imat će veće kompetencije, veće ovlasti, moći će samostalno reanimirati, davati određene lijekove, po uzoru na paramedike u inozemstvu koji mogu samostalno pružiti prvu pomoć i dati određenu terapiju u reanimaciji. Obećano je da će sestre sa specijalizacijom imati veći koeficijent i veću plaću što je i logično jer imaju veće kompetencije i veće odgovornosti”, kaže predsjednik HKMS-a, Mario Gazić te dodaje kako će to biti ujedno i prvi prijenos ovlasti s liječnika na medicinske sestre u našem zdravstvenom sustavu.  Planirano je da se navedenih 300 sestara specijalizira tijekom iduće tri godine, tako da će se i sustav hitne pomoći sukcesivno popunjavati novim kadrom.

Search

+