Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti medicinskih sestara

21 ožu 2024 Novosti

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

u cilju savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, objavljuje se prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti medicinskih sestara.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 20. travnja 2024. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr s naznakom „primjedbe na Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti medicinskih sestara“.

Search

+