Obavijest – zamolbe za plaćanje kotizacije

23 sij 2024 Novosti

Poštovane, poštovani,

izvješćujemo Vas kako se od 1. veljače 2024. zamolbe za plaćanje kotizacije podnose putem Portala HKMSInfo.

Zamolbe se podnose sukladno   Pravilniku o kriterijima za plaćanje kotizacije.

Potrebno je priložiti:

– zamolbu kojom se traži plaćanje kotizacije,

– potvrdu organizatora  da ste aktivan sudionik (predavač) na usavršavanju/stručni rad

– dokument kojim se potvrđuje da je osoba koja traži plaćanje kotizacije aktivni sudionik dostavom preslike naslovnice časopisa, zbornika radova ili zbornika sažetaka te početne stranice rada,

-presliku originalnog predračuna za kotizaciju izdan od institucije koja organizira usavršavanje,

a koji glasi na Hrvatsku komoru medicinskih sestara.

Zamolba za plaćanje kotizacije se dostavlja 60 dana prije održavanja stručnog skupa.

Aktivnosti iz Podružnice HKMS Karlovačke županije

Sredstvima podružnice HKMS Karlovačke županije izrađen je prvi poster koji prikazuje povijesti sestrinstva Karlovačke županije. Poster je izrađen na inicijativu i u organizaciji Snježane Mirilović uz podršku voditeljice Zbirke za povijest sestrinstva HUMS-a Sande Franković. Izrađeni poster zamišljen je kao uvodu prikaz povijesti sestrinstva Karlovačke županije. Dinamika izrade postera ovisiti će o količini analizirane arhivske građe i dostupnim sredstvima.

Posteri će biti na raspolaganju svim ustanovama županije prilikom organiziranja sestrinskih skupova, a svojim će sadržajem služiti i u edukativne svrhe.

Osim postera dimenzije 80×200 cm, izrađeno je i osam plakata istog sadržaja dimenzije 50×100 cm koji su poslani u zdravstvene ustanove Karlovačke županije.

Fotografije za poster prikupile su medicinske sestre iz županijskih ustanova: Kristina Muhar, Silvija Vučić, Davorka Gojak, Ankica Mađarac, Veronika Živčić, Ivana Dujlo Josipović i Jasmina Jančić Mikan. Logotip su osmislile Roberta Kok-Petrak, Snježana Mirilović i Blaženka Pavlić, a lupa na logotipu posuđena je od gospođe Barke Horvat.

Iznimna suradnja ostvarena je s gospodinom Dinkom Neskusilom, osnivačem i urednikom internetske stranice www.kafotka.net Njegova nesebična pomoć i ustupanje arhivskih fotografija u velikoj mjeri omogućavaju da pisana povijest sestrinstva Karlovca i Županije bude popraćena slikom.

Predsjednica podružnice HKMS Karlovačke županije

Snježana Mirilović

Dr. sc. Vilma Kolarić, mag.med.techn.

Rođena u Pregradi 21. lipnja 1966. godine, gdje završava osnovnu školu. Srednju medicinsku školu završava 1985. godine u Zagrebu, kada počinje i raditi na Odjelu u tadašnjem Zavodu za dijabetes OB Dr. Ozren Novosel; danas KB Merkur. Godine 1992. premještena na Dijabetološki odjel Poliklinike gdje najprije radi u hitnoj službi, a zatim poslije 1995. godine završava višu medicinsku školu na medicinskom fakultetu u Zagrebu a kasnije i razlikovnu godinu i postaje prvostupnica sestrinstva.

Dužnost glavne sestre poliklinike Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac preuzela je 2009. godine. Specijalistički studij javnog zdravstva na Zdravstvenom veleučilištu završava 2012. godine. Postaje vanjski suradnik zdravstvenog veleučilišta za predmet Metode učenja i poučavanja u zdravstvu.

Od 2011. do 2018. bila je koordinatorica registra oboljelih od šećerne bolesti u RH. U tom razdoblju bila je predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Hrvatske udruge medicinskih sestara. Tada je učinjen velik iskorak u promoviranju dijabetologije organizacijom stručnih tečajeva, simpozija i kongresa.

Od 2012. godine do danas je glavna sestra Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac KB Merkur u Zagrebu, referentnog centra MZ za šećernu bolest i centa izvrsnosti IDF-a.

Od 2012. godine, kada je postala glavna sestra Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, mijenja sustav trajne edukacije medicinskih sestara organizacijom tečajeva za stručno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara Posebnosti skrbi za osobe sa šećernom bolešću. U Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac organizira edukacije za medicinske sestre iz drugih dijabetoloških centara u RH. Posjeduje brojne certifikate za osobno profesionalno usavršavanje.

Na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto – Na fakultetu zdravstvenih znanosti u Novom mestu godine 2023. završava doktorski znanstveni studij; Edukacija i menadžment u zdravstvu s temom: Kvaliteta života osoba sa šećernom bolešću i njihovih partnera.

Objavljuje stručne i znanstvene radove iz područja dijabetologije. Aktivno sudjeluje na tečajevima , simpozijima i kongresima medicinskih sestara/tehničara. Predaje kao znanstveni suradnik na Katoličkom sveučilištu. Mentor studentima na vježbama Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Član je uredničkog savjeta Dijabetes slatki život, glasila Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Volonter humanitarne organizacije Projekt sreća.

Medicinske sestre zaslužuju veće plaće i bolje uvjete rada

11 sij 2024 Novosti

„Medicinske sestre i tehničari nesporno zaslužuju veće plaće, adekvatno vrednovanje i bolje uvjete rada“, rekao je predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić komentirajući informacije vezane uz nove koeficijente za medicinske sestre i tehničare. Uvjereni smo, kazao je, da će sestrinski sindikati ispregovarati najbolje uvjete za medicinske sestre i tehničare.

Podsjetimo, medicinske sestre i tehničari najbrojnija su profesija u sustavu zdravstva i kao takvi su ključni stup zdravstvenog sustava i ključni čimbenici zdravstvene skrbi. 

 „Očekujemo da će sindikati ispregovarati najbolje opcije i najbolje uvjete za sestrinsku struku. Mi smo jedini s dva sindikata prisutni u pregovorima,  Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara i  Samostalni sindikata zdravstva i socijalne skrbi.  Medicinske sestre imaju ključnu ulogu u zdravstvenoj skrbi i njihova stručnost i predanost poslu osiguravaju, među ostalim, sigurnost i dobrobit pacijenata. Stoga sam uvjeren da će sindikati i resorno ministarstvo iznaći najbolje rješenje za našu struku jer medicinske sestre i tehničari svojim profesionalnim i predanim radom  već odavno zaslužuju veće plaće, adekvatno vrednovanje  i bolje uvjete rada“, rekao je  Gazić te dodao kako bi to u konačnici najvećim dijelom  otklonilo razloge za kontinuirani odlazak sestara na rad u inozemstvo. To bi ujedno, dodaje Gazić, privuklo i mlade da ostanu raditi u struci bez da razmišljaju o prekvalifikaciji ili odlasku iz zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.

1 2 3 4 5 36

Search

+