Podružnica HKMS Osječko-baranjske županije: 26. DANI INTERNISTA SLAVONIJE I BARANJE

Pripremila:

V.d. Glavna sestra Klinike za unutarnje bolesti, KBC Osijek

Nevenka Kovačić, bacc.med.techn.

Poštovane kolegice i kolege!

Osobita mi je čast i zadovoljstvo izvijestiti Vas da je u Osijeku održan znanstveno – stručni skup „26. Dani internista Slavonije i Baranje“.

Znanstveno – stručni skup organiziran je od strane KBC-a Osijek, Klinike za unutarnje bolesti i Medicinskog fakulteta Osijek.

Uz brojne liječnike aktivno su sudjelovale  i medicinske sestre/tehničari Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Osijek, a tema internističkih dana je bila „Zdravstvena skrb hitnog internističkog bolesnika“, svoja iskustva su prezentirale medicinske sestre/tehničari sa svih ustrojstvenih jedinica Klinike za unutarnje bolesti, KBC-a Osijek.

Skup je organiziran u hibridnom obliku, uslijed aktualne epidemiološke situacije, ali je imao veliki broj pratitelja virtualnim putem.

Tradicija organizacije Skupa internističkih dana Slavonije i Baranje potječe od prije pedeset godina, ali na žalost slijed je prekinut od 90-tih godina, da bi se nastavio prošle godine.

Kako je ove godine i obljetnica 50 godina od početaka održavanja skupa, napravili smo i jedan dokumentarni film u kojem su sudjelovali umirovljeni liječnici i medicinske sestre/tehničari, koji su započeli razvoj struke na Klinici za unutarnje bolesti KBC-a Osijek.

Cilj održavanja ovakovih stručnih skupova je educirati  medicinske sestre i tehničare čije će znanje unaprijediti zdravstvenu njegu u korist bolesnika.

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama

3 ožu 2022 Novosti

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama objavljen je u Narodnim novinama broj 22/2022.

Pravilnik možete vidjeti na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_22_273.html

Objavljujemo i priloge Pravilniku:

Predsjednik Komore obišao Podružnicu HKMS Dubrovačko-neretvanske županije

Pripremila: Snježana Busančić, dipl.med.techn.

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić, mag.med.techn. boravio je, od 9. do 11. veljače 2022., u radnom posjetu HKMS podružnici Dubrovačko-neretvanske županije Predsjednik Gazić obišao je značajnije zdravstvene ustanove doline Neretve, otoka Korčule i grada Dubrovnika kako bi se dodatno informirao o prostornim i kadrovskim kapacitetima, problemima s kojima se svakodnevno susrećemo u svom radu, kao i  geografskim i prometnim specifičnostima naše županije.

Podsjetimo, Dubrovačko-neretvanska županija proteže se na 9 272,37 km dužine što predstavlja 10,32% ukupne površine Republike Hrvatske. Jedina je županija čiji je teritorij prekinu granicom sa Bosnom i Hercegovinom zbog čega samo područje Neretvanske doline ima izravan spoj prema sjeveru i panonskom dijelu Hrvatske. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske županija ukupno broji 115 862 stanovnika. Osim stanovnicima županije, zdravstvene ustanove u Dubrovniku i Metkoviću zdravstvenu uslugu pružaju i velikom broju stanovnika zapadne Hercegovine.

Predsjednik je svoj posjet započeo u Pločama gdje je obišao prostore Zavoda za hitnu medicinu (ZZHM) DNŽ Ispostava Ploče i Doma zdravlja Ploče. O organizaciji rada i problemima u radu 30-tak medicinskih sestara i tehničara s ovog područja razgovarao je Marinom Žderićem, dipl.med.tech., delegatom Skupštine HKMS i Sanjom Parmać,med.techn., članicom Izvršnog odbora HKMS podružnice DNŽ. Osim područja grada Ploča medicinske sestre/tehničari zdravstvenu skrb pružaju i stanovnicima od Gradca na granici sa Splitsko-dalmatinskom županijom do Staševice u unutrašnjosti i Opuzena na ušću Neretve.

Nakon Ploča predsjednik je posjetio Dom zdravlja Metković i ZZHM DNŽ ispostavu Metković. Ovo područje osim gradova Metković i Opuzen obuhvaća i sva mjesta od Blaca na samom ušću Neretve do Otrić-Seoca na sjeverozapadu i broji preko 22 500 stanovnika. Zdravstvenu njegu pruža oko 70 medicinskih sestara/tehničara kroz svoj rad u specijalističkim ordinacijama, ordinacijama obiteljske i dentalne medicine, patronažne službe, sanitarnog prijevoza, mobilnog palijativnog tima, zdravstvene njege u kući, hemodijalize i Doma za odrasle osobe i rehabilitaciju  Metković. Predsjednik je kolegice upoznao s aktivnostima HKMS-a u proteklom periodu kao i planiranim budućim koracima važnimza našu profesiju. Kolegice  su ga upoznale s organizacijom rada u svojim ustanovama kao i brojnim problemima s kojima se susreću.

Na otoku Korčuli predsjednik je posjetio Dom zdravlja Korčula, ZZHM DNŽ ispostava Blato, dom zdravlja u Vela Luci i Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Kalos (SB Kalos). U Domu zdravlja Korčula s organizacijom rada sestrinske službe upoznala ga je Jakica Peručić, bacc.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo. Zdravstvenu njegu za oko 9.000 stanovnika ovog područja pruža 55 medicinski sestara/tehničara Doma zdravlja Korčula i ZZHM DNŽ ispostava Korčula i Orebić. O organizaciji rada patronažne službe upoznale su ga Kristina Duka, bacc.med.techn. i Anamarija Padovan, bacc.med.techn. Specifičnost ove službe je u tome što ona svojim uslugama, osim grada Korčule i općine Lumbarda na otoku, pokriva i područja općina Orebić i Trpanj te mjesta Kuna na poluotoku Pelješcu. Predsjednik je naglasio kako ga je ugodno iznenadila dobro organizirana i dostupna zdravstvena usluga za stanovnike ovog prometno izoliranog otoka.

U mjestu Blato predsjednika je sa sestrinskom službom ovog dijela otoka upoznala Nikolina Bačić, dipl.med.techn. glavna sestra ZZHM DNŽ ispostava Blato. Naglasila je kako razne vrste edukacija i usavršavanja za medicinske sestre nastoje organizirati na samom otoku obzirom je zbog prometne izoliranosti za odlazak na edukaciju izvan otoka potrebno više od jednog dana.

U Vela Luci predsjednik se susreo sa medicinskim sestrama/tehničarima Doma zdravlja  „Dr.Ante Franulović“ i SB Kalos. Ivica Žuvela, bacc.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo upoznala ga je sa organizacijom rada u domu zdravlja. Ovom domu zdravlja gravitira oko 8450 stanovnika Blata, Čare, Vela Luke i otoka Lastova. O njima skrbi 18 medicinskih sestara/tehničara kroz ordinacije obiteljske medicine, medicine rada, specijalističke internističke, ginekološke i ortopedske ordinacije te patronažne službe. Najveći izazov predstavlja organizacija sestrinske službe na otoku Lastovu obzirom na prometnu nepovezanost ova dva otoka. Predsjednik je obišao i prostore SB Kalos.. Zdravka Anić, bacc.med.techn. pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo istaknula je kako u bolnici 19 medicinskih sestara/tehničara obavljaju djelatnost zdravstvene njege na odjelima za rehabilitaciju neuroloških, ortopedsko-traumatoloških, reumatoloških i pedijatrijskih pacijenata na ukupno 120 kreveta. Bolnica je izgrađena 70-tih godina prošlog stoljeća nakon što su Oceanografski Institut u Splitu, Balneološki laboratorij JAZU, Hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske i kemijski laboratorij prof.Schnella u Munchenu temeljem niza znanstvenih istraživanja potvrdili ljekovitost mulja u uvali Kale.

U gradu Dubrovniku predsjednik Gazić je obišao Dom zdravlja Dubrovnik. Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Vedrana Iveta, dipl.med.techn., upoznala ga je s organizacijom rada sestrinske službe koja je obzirom na područje koje pokriva u posljednje dvije godine bila izuzetno izazovna. Dom zdravlja Dubrovnik zapošljava ukupno 83 medicinske sestre/tehničara i djeluje na 20 lokacija. Na kopnenom dijelu pokriva područje od Grude u Konavlima do Janjine na poluotoku Pelješcu te Elafitske otoke i otok Mljet na morskom dijelu županije.

U Općoj bolnici Dubrovnik predsjednik se susreo sa glavnim sestrama službi i odjela te ih upoznao s provedenim i planiranim aktivnostima HKMS-a. U Uredu uprave predsjednik Gazić održao je sastanak sa zamjenikom pomoćnice za sestrinstvo Alenom Tahirovićem, bacc.med.techn. koji ga je uputio u trenutnostanje sestrinstva u OB Dubrovnik kao i s organizacijo rada tijekom COVID-19 pandemije. Nakon sastanka predsjednik je obišao Objedinjeni hitni bolnički prijem i Edukacijski centar u kojem djeluje Studij sestrinstva Sveučilišta u Dubrovniku.

Osim zdravstvenih ustanova u gradu Dubrovniku predsjednik je posjetio i Medicinsku školu Dubrovnik gdje je učenicama 3. razreda održao kratko predavanje kojim ih je upoznao o značaju HKMS-a kao regulatornog tijela hrvatskog sestrinstva. Također je održao i sastanak sa Izvršnim odborom podružnice kojemu su osim delegata Skupštine HKMS-a i članova Izvršnog odbora podružnice prisustvovale i glavne sestre domova umirovljenika, predstavnice djelatnosti zdravstvene njege u kući  te kolegice koje sudjeluju u obrazovanju medicinskih sestara.

Za vrijeme posjeta predsjednika Dubrovačko-neretvanskoj podružnici u Dubrovniku se u organizaciji Hrvatskog društva medicinskih sestara u palijativnoj skrbi, Doma zdravlja Dubrovnik i Opće bolnice Dubrovnik održavala edukacija pod nazivom „Kako nam je teško odlučivati – etičke dileme u palijativnoj skrbi“. U svoje ime kao i u ime svih članova HKMS-a predsjednik je pozdravio brojne sudionike skupa. Istaknuvši kako je palijativna skrb kompleksna i zahtjevna sama po sebi, zahvalio im je na trudu i profesionalnošću kojom skrbe za bolesnike u terminalnoj fazi.

U ime podružnice HKMS-a Dubrovačko-neretvanske županije veliko hvala predsjedniku na posjeti. Ovo je bio prvi, ali nadamo se ne i zadnji posjet u sve dijelove podružnice od osnivanja HKMS-a.

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

28 velj 2022 Novosti

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 30. ožujka 2022. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr s naznakom „primjedbe na Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad “.

Pravilnik o vođenju Registra članova Hrvatske komore medicinskih sestara – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

28 velj 2022 Novosti

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o vođenju Registra članova Hrvatske komore medicinskih sestara.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 30. ožujka 2022. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr s naznakom „primjedbe na Pravilnik o vođenju Registra članova HKMS “.

Hrvatska komora medicinskih sestara podržava zahtjeve za beneficiranim radnim stažom medicinskih sestara i tehničara u hitnoj medicini i psihijatriji

23 velj 2022 Novosti

Hrvatska komora medicinskih sestara daje snažnu podršku aktivnostima Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara u vezi sa zahtjevom za beneficiranim stažem medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u djelatnostima hitne medicine i psihijatrije. Za Komoru je neupitno da su u ove dvije djelatnosti medicinske sestre i tehničari dodatno izloženi različitim utjecajima koji su štetni za njihovo zdravlje i rad.

Za donošenje odluke o beneficiranom stažu nužno je izraditi stručnu dokumentaciju koja sadrži podatke i analizu različitih štetnih utjecaja na radu, što je postupak koji je navedeni sindikat ponovno pokrenuo u studenome 2021. godine, nakon što se, zbog pandemije novog koronavirusa, proces koji je originalno započeo još 2019. morao privremeno zaustaviti. Postupak izrade stručne dokumentacije je dosta zahtjevan, trajat će nekoliko mjeseci, a njegove troškove i organizaciju pokriva Sindikat.

Obavijest – termin-dopunska mjera provjere osposobljenosti /kompetentnosti

18 velj 2022 Novosti

Poštovane/Poštovani,

sukladno Privremenim rješenjima, a vezano uz  priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, koje ste zaprimili na svoju adresu, termin dopunske mjere provjere osposobljenosti/kompetentnosti je sljedeći:

9. ožujka 2022. – pisana provjera osposobljenosti/kompetentnosti

o točnom terminu (satu) pisane provjere osposobljenosti/kompetentnosti bit ćete obaviješteni na vaše e-mail adrese

Kandidati koji budu pozitivno ocijenjeni na pisanoj provjeri osposobljenosti/kompetentnosti isti će dan, u popodnevnim satima, pristupiti usmenoj provjeri osposobljenosti/kompetentnosti koja će biti otvorena za javnost ukoliko kandidati ne zatraže usmenu provjeru osposobljenosti bez prisutnosti javnosti. Ovisno o broju prijavljenih kandidata, postoji mogućnost održavanja usmene provjere osposobljenosti u više termina (dana).

Ukoliko se odlučite za navedeni termin, molimo da svoje prijave dostavite pisanim putem (poštom, fax-om ili e-mailom) najkasnije 8 dana prije određenog termina. Ukoliko se ne prijavite u navedenom roku, nećete moći pristupiti provjeri osposobljenosti. Također Vas molimo da se u prijavi izjasnite o tome želite li usmenu provjeru osposobljenosti u prisutnosti ili bez prisutnosti javnosti.

Obzirom da je usmeni ispit javan, molimo sve koji žele biti nazočni kao slušači da svoju nazočnost obavezno prijave na e-mail: hkms@hkms.hr   najkasnije 8 dana prije zakazanog roka. O točnom terminu održavanja usmenih ispita, kao i iskazanoj želji kandidata o prisutnosti javnosti, izvijestit ćemo Vas putem maila. Ukoliko se ne prijavite, nećete moći nazočiti kao slušači.

1 2 3 4 5 25

Search

+