Anketa – Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

6 ruj 2017 Novosti

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (http://aaz.hr/), putem Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, od 1. rujna 2015., aktivan je partner u četverogodišnjem europskom Horizon 2020 projektu: Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance, SELFIE, ID SEP-210142560  (2015-2019). Detaljni podatci o projektu nalaze se na web stranici http://www.selfie2020.eu/.

 

Jedan od ciljeva projekta je razviti učinkovit, objektivan i transparentan alat koji će pomoći pri dononošenju odluka temeljenih na dokazima, vezanih uz modele integrirane kronične skrbi bolesnika s multimorbiditetim: tzv. Višekriterijsku analizu za donošenje odluka (engl. Multi-criteria decision analysis – MCDA). Navedena analiza uzima u obzir gledišta odnosno kriterije za odlučivanje različitih dionika (engl. Stakeholders), kao što su predstavnici udruga pacijenata, članova obitelji odnosno neformalnih pružatelja skrbi, profesionalnih pružatelja skrbi (zdravstvenih i socijalnih djelatnika), platitelja odnosno predstavnika zdravstvenih i socijalnih osiguranja te donosioca odluka u zdravstvenoj/socijalnoj politici.

 

Agenciji je stoga veliko zadovoljstvo i čast pozvati Vas da sudjelujete u istraživanju određivanja važnosti (težine) kriterija (engl. Weight-Elicitation Study), elektronskim putem (ispunjavanjem on-line upitnika), a koji će se koristiti u gore navedenoj analizi.

Dolje navedeni Upitnik, ukoliko to žele, trebaju ispuniti predstavnici profesionalnih pružatelja skrbi (zdravstvenih i socijalnih djelatnika). Ukoliko smatrate da ne predstavljate navedenu skupinu dionika, molimo nemojte započeti ispunjavanje upitnika, hvala.

 

U on-line Upitniku postavljene su tri vrste pitanja. Svakoj vrsti pitanja prethode detaljne upute. Vaši odgovori bit će korišteni isključivo u svrhu istraživanja, bit će anonimni te se neće povezati s Vašom adresom e-pošte ili Vašim imenom.

 

Za ispunjavanje Upitnika potrebno je oko 20-30 minuta. Vaše sudjelovanje je potpuno dobrovoljno. Napominjemo da nije moguće zatvoriti preglednik i ponovo pokrenuti upitnik nakon nekog vremena i/ili privremeno sačuvati Vaše odgovore. Zato, ukoliko zatvorite Vaš preglednik morat ćete ponovo otvoriti poveznicu s upitnikom i započeti ispunjavanje upitnika ispočetka. Upitnik je moguće ispuniti samo na računalu ili tabletu, ne i putem mobitela. U slučaju da imate bilo kakvo pitanje tijekom ispunjavanja upitnika, možete nazvati na brojeve telefona: 01 646 3004 i 01 562 5621, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, kako biste dobili dodatne upute i pomoć za ispunjavanje upitnika.

 

Ukoliko ste voljni aktivno sudjelovati, najljepše Vas molimo započnite ispunjavanje Upitnika na navedenoj web adresi, hvala:

 

Professionals: https://SELFIEHRP3.sawtoothsoftware.com/login.html

Rješenje Ustavnog suda RH

2 lip 2017 Novosti

Poštovani,

 

ovim putem Vas obavještavamo kako je Ustavni sud Republike Hrvatske dana 4. travnja 2017. godine donio Rješenje Broj: U-II-604/2014, U-II-2183/2014, a kojim nisu prihvaćeni prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 16. Pravilnika o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 89/13).

 

Obzirom kako Ustavni sud jamči poštivanje i primjenu Ustava Republike Hrvatske i svoje djelovanje temelji na odredbama Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, a odluke i rješenja istog suda obvezatni su i dužne su ih poštivati sve fizičke i pravne osoba, predmetno Rješenje možete u cijelosti pogledati na poveznici (web stranica Ustavnog suda Republike Hrvatske- ustavnosudska praksa):

https://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/94b579567876f9fcc1256965002d1bf4/c12570d30061ce54c12580f900355bc8/$FILE/U-II-604-2014%20i%20dr.pdf

Svjetska udruga za sepsu (Global Sepsis Alliance) dodijelila nagradu Jeleni Slijepčević

8 svi 2017 Novosti

Svjetska udruga za sepsu dodijelila je nagradu u kategoriji pojedinaca Jeleni Slijepčević , magistri sestrinstva, za njezine iznimne napore u podizanju svijesti o sepsi u kampanji „Zaustavimo sepsu u Hrvatskoj“.

Ova nagrada je priznanje za izvanredna postignuća u podizanju svjesnosti o sepsi i pokretanju obrazovnih inicijativa, kao i priznanje za velika postignuća vlada, organizacija i pojedinaca, a koja su u skladu sa ciljevima Svjetske deklaracije o sepsi i pokreta Svjetski dan sepse.

U žiriju nagrade su međunarodno priznati stručnjaci u području sigurnosti pacijenata i predstavnici pacijenata koji su ocijenili sve prijave i izabrali dobitnike nagrada.

Žiri je odlučio nagraditi Jelenu Slijepčević za njezina nastojanja, budući da su bili impresionirani svime što su Jelena i njezine kolegice i kolege iz Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije postigli od 2014.

Časopis Croatian Nursing Journal

7 tra 2017 Novosti

Zdravstveno veleučilište i Hrvatska komora medicinskih sestra pokrenuli su znanstveno stručni sestrinski časopis Croatian Nursing Journal (CNJ).

Glavna urednica časopisa je dr.sc. Snježana Čukljek.

Croatian Nursing Journal je recenzirani sestrinski časopis koji objavljuje izvorne radove s ciljem unaprjeđenja i razmjene znanja i iskustva, te omogućavanja praćenja suvremenih stručnih i istraživačkih trendova u području sestrinstva i drugih zdravstvenih znanosti.

Časopis će objavljivati radove na engleskom jeziku, izlaziti dva puta godišnje i biti u cijelosti dostupan čitateljima putem mrežne stranice www.cnj.hr.

Upute za autore možete pronaći na mrežnim stranicama, www.cnj.hr na kojima možete i predati gotove radove. Objava prvog broja planirana je za jesen 2017.

U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno se obratite na info@cnj.hr.

Program cjeloživotnog obrazovanja: Podrška obitelji u razvoju djece

6 ožu 2017 Novosti

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci uz podršku Ureda UNICEF-a pokrenuo je program cjeloživotnog obrazovanja: Podrška obitelji u razvoju djece, namijenjen patronažnim sestrama i ostalim zdravstvenim djelatnicima koji rade s obitelji i djecom.

U kreiranju ovog nastavnog programa korišteni su kriteriji UNICEF–a te vodećih obrazovnih institucija u Europi, koje korisnicima nude programe sa sadržajima iz područja cjeloživotnog obrazovanja.

Novi Program za unaprjeđenje znanja i vještina o dobrobiti i zaštiti djece koji sadrži deset kolegija, odnosno 30 ECTS bodova, oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji koji će polaznicima osigurati kvalitetniju procjenu odgovarajućeg roditeljstva, poticajnog i sigurnog okruženja doma i rano otkrivanje rizika ili ranjivosti. Program se izvodi kao izvanredni program u trajanju od 320 nastavnih sati i nosi 30 ECTS bodova koje je moguće prenijeti u daljnje školovanje na  sveučilišnim diplomskim studijima. Po završetku Programa polaznici stječu potvrdnicu kao dokaz stečenih kompetencija.

Više informacija možete vidjeti ovdje: http://www.fzsri.uniri.hr/hr/cjelozivotno-obrazovanje/podrska-obitelji-u-razvoju-djece.html

12. četverogodišnji kongres medicinskih sestara i tehničara u neuroznanosti

31 sij 2017 Novosti

12. četverogodišnji Kongres Svjetskog udruženja medicinskih sestara i tehničara u neuroznanosti (WFNN) će se pod nazivom ”Klinička izvrsnost u neuroznanosti” i u organizaciji Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju (UMSTHN), uz suorganizaciju i podršku Svjetskog udruženja medicinskih sestara i tehničara u neuroznanosti (WFNN), održati od 17. do 21. rujna 2017. godine u Opatiji, Hrvatska.

Cilj kongresa je okupiti medicinske sestre i tehničare, liječnike, farmakologe, radne terapeute, fizioterapeute, managere i edukatore s područja neuroznanosti iz cijelog svijeta, te sudionicima predstaviti neka od najnovijih medicinskih dostignuća s područja neurologije, neurokirurgije, neurofiziologije, neuroonkologije i neuropedijatrije, intenzivne njege neuroloških pacijenata, skrbi o bolesnicima koji pate od epilepsije, poremećaja kretanja, Parkinsonove bolesti, bolesti kralježnice, posljedica moždanog udara, traumatskih ozljeda mozga i brojnih drugih.

Više informacija možete pronaći ovdje: http://www.wfnn2017croatia.com/

Obnavljanje Odobrenja za samostalan rad

9 pro 2016 Novosti

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

31.12.2016. ističe važenje 15 290 Odobrenja za samostalan rad.

Za 12 831 člana Komore Odobrenja se automatski obnavljaju, jer zadovoljavaju uvjete za obnavljanje (dovoljan broj bodova i plaćena članarina).

Odobrenja koja se automatski obnavljaju počinju se tiskati sljedeći tjedan te će biti poslana na adrese koje ste prijavili i koje se nalaze u Registru HKMS-a – poštom s povratnicom. Molimo Vas da vodite računa o obavijesti o preuzimanju pošiljke kako biste na vrijeme dobili novo Odobrenje.

2 459 članova nije ispunilo uvjete za obnavljanje Odobrenja. Stoga Vas molimo da provjerite jeste li izvršili obveze te da svoj status razriješite do 31.12.2016. kako biste  pravovremeno zaprimili obnovljeno Odobrenje.

Ukoliko u nekom razdoblju niste radili kao medicinska sestra ili ste bili na bolovanju, molimo Vas da nam što hitnije dostavite zahtjev za mirovanje članstva. Također, molimo da prijavite i ukoliko ste otišli u mirovinu.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara

2 pro 2016 Novosti

Poštovane kolegice/Poštovani kolege,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 3. siječnja 2017. godine na e-mail adresu: pravni.poslovi@hkms.hr s naznakom „primjedbe na Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara“

Anketa – trajni profesionalni razvoj

3 stu 2016 Novosti

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

molimo Vas za sudjelovanje u istraživanju vezanom za Trajni profesionalni razvoj  (skraćeno TPR ili engl. Continuous Professional Development- CPD) medicinskih sestara/tehničara u Republici Hrvatskoj. Ovo istraživanje provodi Hrvatska komora medicinskih sestara u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama u državi. Obuhvaćene su medicinske sestre/tehničari svih formalnih razina obrazovanja.

SVRHA ISTRAŽIVANJA:

Trajni profesionalni razvoj i cjeloživotno učenje postali su ključni elementi stručne prakse u svim reguliranim profesijama u Republici Hrvatskoj i Europskom ekonomskom prostoru. U akcijskom planu Europske komisije za zdravlje zdravstvenih djelatnika u EU, trajni profesionalni razvoj je definiran kao sredstvo očuvanja sigurnosti bolesnika u kontekstu prekogranične mobilnosti zdravstvenih djelatnika i pacijenata u EU.

Cilj istraživanja je dobiti odgovore na pitanja:

  • O čemu se žele educirati medicinske sestre u Republici Hrvatskoj
  • Koja su stajališta medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj o kontinuiranoj sestrinskoj edukaciji
  • Koje vrste i metode trajnog usavršavanja preferiraju,

Te poboljšati i unaprijediti horizontalni sustav trajnog usavršavanja na dobrobit svih medicinskih sestara/ medicinskih tehničara u RH.

 

OPIS ISTRAŽIVANJA :

U istraživanju će se koristiti anketni upitnik koji je pred Vama. Upitnik je dobrovoljan i anoniman, a svi će se podaci koristiti i publicirati isključivo za unaprijeđenje kvalitete organiziranja trajnog usavršavanja u području sestrinstva. Etičko povjerenstvo HKMS odobrilo je korištenje anketnog upitnika za dobivanje podataka od svih njenih članova.

 

TEHNIČKE NAPOMENE:

Preporučujemo da za otvaranje ankete koristite Firefox ili Google Chrome radi lakoće pregleda.

Na sljedećoj stranici ili linku: http://hkms-utils.com.hr nalazi se ulaz na Anketni portal HKMS. Korisničko ime na ulazu u portal (medsestra) i lozinka (88888) su univerzalni sa svakog ispitanika, čime se osigurava anonimnost identiteta.

Klikom na Upitnik o trajnom profesionalnom razvoju otvorit će se lista pitanja na koja odgovarate uglavnom klikom ili odabirom višestrukog izbora.

Nakon ispunjavanja ankete, kliknite „POŠALJI I ZAKLJUČAJ“. Vaši odgovori će se automatski i anonimno poslati u bazu podataka iz koje će se podaci dalje obrađivati.

 

Zahvaljujemo na Vašem vremenu i odgovorima!

1 31 32 33 34

Search

+