Obavijest o mogućnosti smještaja

10 svi. 2018 Novosti

Poštovane članice/Poštovani članovi HKMS-a,

izvješćujemo Vas kako su dana 10. svibnja 2018. godine otvorene smještajne jedinice na adresi Maksimirska 109/1 u Zagrebu namijenjene besplatnom smještaju medicinskih sestara i medicinskih tehničara (9 smještajnih jedinica), članova HKMS-a, kod  dijagnoze teške bolesti.

Smještaj se odobrava za privremeno i povremeno korištenje podnošenjem zahtjeva koji se obrađuje i odobrava prema redoslijedu podnošenja.

Uz zahtjev  (obrazac zahtjeva na www.hkms.hr ) potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljivo vremensko razdoblje za koje je potrebna usluga smještaja.

Po utvrđenoj osnovanosti zahtjeva sa korisnicom/korisnikom smještaja sklapa se Ugovor o besplatnom smještaju.

Zahtjev i potrebnu dokumentaciju moguće je dostaviti poštom na adresu HKMS, Maksimirska 111/2, Zagreb, osobno ili na e-mail adresu:

smjestaj@hkms.hr

Search

+