Poštovane kolegice i kolege,

        Već dulje vrijeme suočeni smo s problemom nasilja nad medicinskim sestrama, koje može eskalirati i do razine ugrožavanja njihovih života. Hrvatska komora medicinskih sestara svjesna je problema sigurnosti radnog okruženja za medicinske sestre i druge zdravstvene djelatnike.

Anketa koja je pred vama ima za cilj od medicinskih sestara prikupiti podatke o nasilju nad njima tijekom obavljanja njihove djelatnosti. Hrvatska komora medicinskih sestara želi na taj način dobiti uvid u opseg ovog problema. Sakupljene podatke ćemo analizirati i objaviti, kako bismo još jednom ukazali na dubinu problema i nužnost njegovog sustavnog rješavanja. U ovoj anketi nema točnih niti pogrešnih odgovora. Anketa je u potpunosti anonimna. Pažljivo pročitajte svako pitanje, a zatim odaberite jedan ili više ponuđenih odgovora.

Unaprijed zahvaljujemo.
Hrvatska komora medicinskih sestara