1. Ana Ljubas, predsjednica
  2. Sandra Bošković, članica
  3. Danijela-Lana Domitrović, članica
  4. Katarina Dugina, članica
  5. Ruža Evačić, članica
  6. Ljerka Marukić, članica
  7. Rahela Orlandini, članica
  8. Goran Stokić, član
  9. Gorana Žarković, članica