Danijela Miše, predsjednica

Ana Primorac, članica

Nikša-Siniša Matas, član