Sestrinski edukativni portal

Portal sestrinske zajednice.

Plavi fokus

Informativno Glasilo Hrvatske Komore Medicinskih Sestara

Najnovije objave

Novosti

PROVJERA BODOVA

Planovi i edukacije

Informirajte se i proučite detaljan popis planova i edukacija trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2016. godinu. Zbog lakšeg snalaženja planovi i edukacije te prateći dokumenti sortirani su po županijama.