Mogućnost besplatnog smještaja

za medicinske sestre na liječenju u Zagrebu

Plavi fokus

Informativno Glasilo Hrvatske Komore Medicinskih Sestara

Najnovije objave

Novosti

Pogodnosti za članove Hrvatske komore medicinskih sestara

Istraživanja u sestrinstvu

Planovi i edukacije

Informirajte se i proučite detaljan popis planova i edukacija trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2022. godinu. Zbog lakšeg snalaženja planovi i edukacije te prateći dokumenti sortirani su po županijama.