Kontakt: vijece@hkms.hr

Koprivničko-križevačka županija
Marina Friščić – predsjednica Vijeća
OB dr. Tomislav Bardek

Dubrovačko-neretvanska županija
Snježana Busančić
OB Dubrovnik

Karlovačka županija
Karolina Vižintin
OB Karlovac

Ličko-senjska županija
Ruža Uremović
OB Gospić

Požeško-slavonska županija
Jelena Kitanović
OŽB Požega

Splitsko-dalmatinska županija
Zvonimir Parčina
KBC Split

Virovitičko-podravska županija
Suzana Cindrić
OB Virovitica

Zadarska županija
Ivica Ražnjević – zamjenik predsjednice Vijeća
OB Zadar

Grad Zagreb
Cecilija Rotim
NZJZ dr. Andrija Štampar

Brodsko-posavska županija
Kristina Olić
OB dr. Josip Benčević

Međimurska županija
Darinka Žvorc Novak
OŽB Čakovec

Primorsko-goranska županija
Sandro Vidmanić
KBC Rijeka

Šibensko-kninska županija
Silvana Deković
OB Šibenik

Vukovarsko-srijemska županija
Agneza Aleksijević
OŽB Vukovar

Bjelovarsko-bilogorska županija
Bojan Bakić
OB Bjelovar

Istarska županija
Nada Tadić
OB Pula

Krapinsko-zagorska županija
Blaženka Stunja
OB Zabok

Osječko-baranjska županija
Zvjezdana Gvozdanović
OŽB Našice

Sisačko-moslavačka županija
Brankica Ivičinec
OB dr. Ivo Pedišić

Varaždinska županija
Nevenka Ivek
OB Varaždin

Zagrebačka županija
Irena Danyi Holetić
Dom zdravlja Zagrebačke županije