Kontakt: vijece@hkms.hr


predsjednik Vijeća: Ivica Ražnjević

zamjenica predsjednika Vijeća: Snježana Busančić

Koprivničko-križevačka županija
Damjan Abou Aldan, Srednja škola Koprivnica

Dubrovačko-neretvanska županija

Snježana Busančić, OB Dubrovnik

Karlovačka županija

Karolina Vižintin, OB Karlovac

Ličko-senjska županija

Ruža Uremović, OB Gospić

Požeško-slavonska županija

Jelena Kitanović, OŽB Požega

Splitsko-dalmatinska županija

Marija Grančić, KBC Split

Virovitičko-podravska županija

Lidija Knapić, OB Virovitica

Zadarska županija

Ivica Ražnjević, OB Zadar

Grad Zagreb

Snježana Krpeta, KBC Sestre milosrdnice

Brodsko-posavska županija

Željka Stojkov, OB “Dr. Josip Benčević”

Međimurska županija

Darinka Žvorc Novak, ŽB Čakovec

Primorsko-goranska županija

Mihaela Hoti, KBC Rijeka

Šibensko-kninska županija

Marija Anić Matić, OIVB Hrvatski ponos Knin

Vukovarsko-srijemska županija

Mario Matić, ZZHM Vukovarsko-srijemske županije

Bjelovarsko-bilogorska županija

Elvira Jukić, OB Bjelovar

Istarska županija

Nada Tadić, OB Pula

Krapinsko-zagorska županija

Jelena Martinec Rihtarić, OB Zabok

Osječko-baranjska županija

Zvjezdana Gvozdanović, OŽB Našice

Sisačko-moslavačka županija

Marin Repustić, OB “Dr. Ivo Pedišić”

Varaždinska županija

Nevenka Ivek, OB Varaždin

Zagrebačka županija

Irena Danyi Holetić, Dom zdravlja Zagrebačke županije