Obnavljanje Odobrenja za samostalan rad

Dokumentacija:

Upis u registar

Za upis u Registar Hrvatske komore medicinskih sestara, potrebno je ispuniti
Zahtjev za upis u Registar HKMS – pristupnicu

Uz gore naveden Zahtjev za učlanjenje i presliku uplate upisnine, potrebno je poslati ovjerene preslike sljedečih dokumenata:

  • Svjedodžba ili Diploma (šalje se samo svjedodžba o završnom radu)
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (nije potrebno ako ste završili petogodišnju srednju školu ili studij sestrinstva u RH upisan nakon 1.7.2013.)
  • Dokaz o državljanstvu ( domovnica ne starija od šest mjeseci, važeća osobna iskaznica ili putovnica)
  • Potvrda fakulteta o datumu upisa na studij ili preslika Indeksa iz koje se vidi datum upisa na studij

Medicinske sestre/medicinski tehničari strani državljani, koji traže izdavanje odobrenja za rad u Republici Hrvatskoj, dužni su uz zahtjev za upis u Registar, osim gore navedene dokumentacije, priložiti i dokumentaciju određenu važećim propisima o radu stranaca u Republici Hrvatskoj.

Dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjereni, a koju ovjeru nakon uvida u originalni dokument, može izvršiti javni bilježnik sa sjedištem u RH, podružnica Komore (potpisom predsjednika podružnice i žigom podružnice) ili Ured Komore
Potrebno je izvršiti uplatu upisnine od 30 Kn / 3,98 EUR općom uplatnicom

Uplatu vršite na broj računa Komore HR8024840081101957224:, sa sljedečim pozivom na broj: 301 – OIB ili datum rođenja.

dokumentacija


Mirovanje članstva u Hrvatskoj komori medicinskih sestara

dokumentacija


Članska iskaznica i promjena podataka

Ukoliko medicinska sestra, iz bilo kojeg razloga, nema člansku iskaznicu, potrebno je ispuniti i poslati Zahtjev za izdavanje članske iskaznice (HKMS – 004).

Ukoliko je medicinska sestra promijenila neke od podataka u Registru Hrvatske komore medicinskih sestara, potrebno je ispuniti i poslati Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka.

dokumentacija