Sud Komore prvog stupnja:

 • Hrvoje Jukić – predsjednik Suda Komore prvog stupnja
 • Sonja Kalauz – član Suda Komore prvog stupnja
 • Katarina Dugina – član Suda Komore prvog stupnja
 • Berislav Živković – zamjena člana Suda Komore prvog stupnja
 • Goran Stokić – zamjena člana Suda Komore prvog stupnja
  Sud Komore drugog stupnja:
 • Goran Srebačić – predsjednik Suda Komore drugog stupnja
 • Rade Novičić – član Suda Komore drugog stupnja
 • Eva Smokrović – član Suda Komore drugog stupnja
 • Andrea Dominkuš – zamjena člana Suda Komore drugog stupnja
 • Ruža Evačić- zamjena člana Suda Komore drugog stupnja