Grad Zagreb
Cecilija Rotim – Predsjednica podružnice 
Poliklinika Rotim

Ponedjeljak-petak od 8 do 12 sati

Telefon: 099/6132-877

E-mail: cecilijarotim@gmail.com

Brodsko-posavska županija
Ivana Krunić– Predsjednica podružnice 
OB „Dr. Josip Benčević“

Ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati

Telefon: 098/328-161
E-mail: ivana.opacak1985@gmail.com 

Karlovačka županija
Snježana Mirilović – Predsjednica podružnice
OB Karlovac

Ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati

Telefon:098/340-818

E-mail: smirilovic@gmail.com 

Međimurska županija
Goran Toplek – Predsjednik podružnice

OŽB Čakovec

Ponedjeljak-petak od 8 do 15 sati

Telefon: 099/6132-876

E-mail: gorantoplek22@gmail.com

Primorsko-goranska županija
Mirjana Lakić – Predsjednica podružnice
KBC Rijeka; Krešimirova 42

Radnim danom od 7 do 15 sati (uz prethodnu najavu)

Telefon: 091/447 8424

E-mail: pgz.hkms@gmail.com

Šibensko-kninska županija
Natali Vuletin Gović – Predsjednica podružnice
OB Šibenik

Ponedjeljak-petak od 13 do 14 sati

Telefon: 099/3177-881 

E-mail: podruznicasibenik@gmail.com

Vukovarsko-srijemska županija
Janja Stojanović – Predsjednica podružnice
Dom zdravlja Županja

Ponedjeljak-petak od 7.30 do 15 sati

Telefon: 099 6132-880 / 098 1711616/ 032 831 608

E-mail: dzzgmszu@gmail.com

Ličko-senjska županija
Manda Pavičić Naglić – Predsjednica podružnice
OB Gospić

Ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati

Telefon: 099/3177-882

E-mail: manda.naglic@obgospic.hr

Dubrovačko-neretvanska županija
Snježana Busančić – Predsjednica podružnice
OB Dubrovnik

Ponedjeljak-petak od 14 do 15 sati

Telefon:098/9830-255

E-mail: snjezanab4@gmail.com

Koprivničko-križevačka županija
Željka Vondraček – Predsjednica podružnice 
OB “Dr. Tomislav Bardek”

Utorak i četvrtak od 15 do 16 sati

Telefon: 099/6132-878

E-mail: zeljkavondracek@gmail.com

Osječko-baranjska županija
Marijana Kovaček – Predsjednica podružnice 
Croatia Poliklinika

Ponedjeljak-petak od 14 do 15 sati

Telefon: 099/6132-879

E-mail: kovacek.marijana@gmail.com

Sisačko-moslovačka županija
Danijela Kundrata – Predsjednica podružnice
OB “Dr. Ivo Pedišić”

Ponedjeljak-petak od 8 do 14 sati

Telefon: 091 509 3717

E-mail: dkurtovic2001@yahoo.com

Varaždinska županija
Željka Gajski – Predsjednica podružnice
OB Varaždin

Ponedjeljak – petak od 14 do 15 sati

Telefon: 099/2623-586

E-mail: zeljka.gajski@gmail.com

Zagrebačka županija
Helena Drpić – Predsjednica podružnice
Dom zdravlja Zagrebačke županije

Ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati

Telefon: 099/6132-875

E-mail: helena.drpic@domzdravlja-zgz.hr

Bjelovarsko-bilogorska županija
Dario Gazić -Predsjednik podružnice
OB Bjelovar

Ponedjeljak-petak od 15 do 16 sati

Telefon:095/3592-971

E-mail: chokebj@hotmail.com  

Istarska županija
Boris KopićPredsjednik podružnice 
OB Pula

Ponedjeljak-petak od 8 do 14 sati

Telefon: 095/8716-841

E-mail: boris.kopi57@gmail.com

Krapinsko-zagorska županija
Jelena Martinec Rihtarić – Predsjednica podružnice
OB Zabok

Ponedjeljak-petak od 12 do 15 sati

Telefon: 095 5818237

E-mail:  jelena.martinec111@gmail.com

Požeško-slavonska županija
Ivica Brizar – Predsjednik podružnice 
OŽB Požega

Ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati

Telefon: 098/340-715

E-mail: ivica.brizar@gmail.com

Splitsko-dalmatinska županija
Marija Delić – Predsjednica podružnice 
KBC Split

Ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati

Telefon:091/5660-921

E-mail: marijadelic4@gmail.com 

Virovitičko-podravska županija
Danica Husnjak Šalić – Predsjednica podružnice
OB Virovitica

Ponedjeljak-petak od 12 do 15 sati

Telefon: 0 98/325- 628

E-mail: hkms.vtc@gmail.com

Zadarska županija
Mario Jurjević – Predsjednik podružnice 
PB Ugljan

Ponedjeljak-petak od 11 do 13 sati

Telefon:099/6132-883

E-mail: mariojurjeviczd@gmail.com