Grad Zagreb
Cecilija Rotim – Predsjednica podružnice 
Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar

Ponedjeljak-petak od 8 do 12 sati

Telefon: 099/6132-877

E-mail: cecilija.rotim@stampar.hr

Brodsko-posavska županija
Dijana Andrić– Predsjednica podružnice 
OB „Dr. Josip Benčević“

Ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati

Telefon: 098/328-161
E-mail: dijana.andric16@gmail.com

Karlovačka županija
Ana Hrnčević Lauš – Predsjednica podružnice
OB Karlovac

Ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati

Telefon:098/340-818

E-mail: ahrncevic.laus@gmail.com

Međimurska županija
Marija Prekupec

ZZJZ Međimurske županije

Ponedjeljak-petak od 8 do 15 sati

Telefon: 099/6132-876

E-mail: marija.prekupec@zzjz-ck.hr

Primorsko-goranska županija
Rozmari Tusić – Predsjednica podružnice
DZ Primorsko-goranske županije

Ponedjeljak-petak od 14 do 15.30 sati

Telefon: 099/6000-103

E-mail: hkms-rijeka@hkms.hr

Šibensko-kninska županija
Natali Vuletin Gović – Predsjednica podružnice
OB Šibenik

Ponedjeljak-petak od 10 do 13 sati

Telefon: 091/3345-118

E-mail: podruznicasibenik@gmail.com

Vukovarsko-srijemska županija
Janja Stojanović – Predsjednica podružnice
Dom zdravlja Županja

Ponedjeljak-petak od 7.30 do 15 sati

Telefon: 099 6132-880 / 098 1711616/ 032 831 608

E-mail: dzzgmszu@gmail.com

Ličko-senjska županija
Ruža Uremović – Predsjednica podružnice
OB Gospić

Ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati

Telefon: 099/3177-882

E-mail: glavna.sestra@obgospic.hr

Dubrovačko-neretvanska županija
Snježana Busančić – Predsjednica podružnice
OB Dubrovnik

Ponedjeljak-petak od 14 do 15 sati

Telefon:098/9830-255

E-mail: snjezanab4@gmail.com

Koprivničko-križevačka županija
Željka Vondraček – Predsjednica podružnice 
OB “Dr. Tomislav Bardek”

Utorak i četvrtak od 15 do 16 sati

Telefon: 099/6132-878

E-mail: zeljkavondracek@gmail.com

Osječko-baranjska županija
Dragica Pavlović – Predsjednica podružnice 
DZ Osijek

Ponedjeljak-petak od 14 do 15 sati

Telefon: 099/6132-879

E-mail: podruznicahkms.obz@gmail.com

Sisačko-moslovačka županija
Brankica Ivičinec – Predsjednica podružnice
OB “Dr. Ivo Pedišić”

Ponedjeljak-petak od 8 do 14 sati

Telefon: 091/9040-964

E-mail: hemodijaliza@obs.hr

Varaždinska županija
Nevenka Ivek – Predsjednica podružnice
OB Varaždin

Ponedjeljak- srijeda – petak od 8 do 10 sati

Utorak- četvrtak od 14 do 16 sati

Telefon: 099/6132-881

E-mail: nevenka.ivek@gmail.com

Zagrebačka županija
Helena Drpić – Predsjednica podružnice
Dom zdravlja Zagrebačke županije

Ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati

Telefon: 099/6132-875

E-mail: helena.drpic@domzdravlja-zgz.hr

Bjelovarsko-bilogorska županija
Dario Gazić -Predsjednik podružnice
OB Bjelovar

Ponedjeljak-petak od 15 do 16 sati

Telefon:095/3592-971

E-mail: chokebj@hotmail.com  

Istarska županija
Boris KopićPredsjednik podružnice 
OB Pula

Ponedjeljak-petak od 8 do 14 sati

Telefon: 095/8716-841

E-mail: boris.kopi57@gmail.com

Krapinsko-zagorska županija
Blaženka Stunja – Predsjednica podružnice
OB Zabok

Ponedjeljak-petak od 8 do 15 sati

Telefon: 098/343-906

E-mail:  blazenka.stunja@bolnica-zabok.hr

Požeško-slavonska županija
Ivica Brizar – Predsjednik podružnice 
OŽB Požega

Ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati

Telefon: 098/340-715

E-mail: ivica.brizar@gmail.com

Splitsko-dalmatinska županija
Boro Pejdo – Predsjednik podružnice 
KBC Split

Ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati

Telefon:099/6132-882

E-mail: boropejdo@gmail.com

Virovitičko-podravska županija
Danica Husnjak Šalić – Predsjednica podružnice
OB Virovitica

Ponedjeljak-petak od 12 do 15 sati

Telefon: 0 98/325- 628

E-mail: hkms.vtc@gmail.com

Zadarska županija
Mario Jurjević – Predsjednik podružnice 
PB Ugljan

Ponedjeljak-petak od 11 do 13 sati

Telefon:099/6132-883

E-mail: mariojurjeviczd@gmail.com