STRES I PROFESIONALNO SAGORIJEVANJE MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA U HITNOJ MEDICINI

Upitnik možete ispuniti na sljedećoj poveznici:

https://forms.gle/VZ4tkrQGiFvu2TSJA

ENC – PROJEKT TELENURSING

Please note that the survey is available in various European languages, and you can choose the one that suits you best using the menu at the top right. The link to the survey is the following :

ČIMBENICI RAZVOJA ZNANJA I STAVOVA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA O STAROSNOJ DISKRIMINACIJI

Poštovani,

pritiskom na dolje navedenu poveznicu pristajete sudjelovati u istraživanju kojim se nastoji utvrditi prisutnost  fenomena ageizma (starosne diskriminacije) u sestrinskoj praksi. Sudjelovanje je u potpunosti anonimno, dobrovoljno te bez ikakvih troškova po Vas. Istraživanje je usklađeno  s preporukama Helsinške deklaracije i njezinih revizija (World Medical Association Declaration  cof Helsinki, https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/).  Pri znanstvenoj objavi podataka poštivati će se načelo anonimnosti i povjerljivosti. Svi podaci će biti pohranjeni 36 mjeseci i nakon isteka tog vremena trajno uništeni.

Unaprijed Vam se zahvaljujem na sudjelovanju i izdvojenom vremenu!

https://limesurvey.srce.hr/126392?lang=hr

UVJERENJA I STAVOVI O KOMPLEMENTARNOJ, ALTERNATIVNOJ I INTEGRATIVNOJ MEDICINI ONKOLOŠKIH PACIJENATA, ZDRAVSTVENIH RADNIKA I STUDENATA IZ PODRUČJA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Upitnik – zdravstveni radnici:

https://forms.gle/N9ibsJhaKMDmpmbe7