Kontakt: predsjednik.skupstina@hkms.hr

Predsjednik Skupštine: Tomislav Mijić

Zamjenik predsjednika Skupštine: Kristian Civka

PODRUŽNICA HKMS BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE:

 • Tina Jelić Balta
 • Dubravka Ivančić
 • Jasna Šestak
 • Anamaria Šepl Plentaj

PODRUŽNICA HKMS BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE:

 • Jelena Bilić
 • Maja Bubalo
 • Barica Kokanović
 • Tomislav Mijić
 • Tomislav Stanić

PODRUŽNICA HKMS DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE:

 • Maja Bender
 • Ivana Cetinić
 • Marija Milić
 • Marin Žderić

PODRUŽNICA HKMS GRADA ZAGREBA:

 • Mateja Adamović
 • Zinka Bratuša
 • Saša Balija
 • Kristian Civka
 • Elvis David
 • Dubravka Grgurić
 • Irena Borovnjak
 • Jasminka Horvatić
 • Mateo Kosier
 • Jasminka Miličević
 • Sanja Kunštek
 • Sanja Ledinski Fičko
 • Gordana Miškulin
 • Gordana Novaković
 • Vlatka Pavlović
 • Ines Poljak
 • Ljiljana Pomper
 • Vesna Svirčević
 • Danijela Debogović
 • Josipa Visković
 • Olja Vori
 • Daniela Zubak
 • Dijana Žuljević

PODRUŽNICA HKMS ISTARSKE ŽUPANIJE:

 • Kristina Mamontov
 • Martina Močenić
 • Dejan Martić
 • Olga Rojnić
 • Petra Popović

PODRUŽNICA HKMS KARLOVAČKE ŽUPANIJE:

 • Josipa Rožman
 • Sanela Keserović
 • Hrvojka Stipetić
 • Dijana Žilić

PODRUŽNICA HKMS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE:

 • Zlatko Friščić
 • Željko Poljak
 • Slavica Pirc

PODRUŽNICA HKMS KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE:

 • Biserka Sviben
 • Blaženka Gorupić
 • Irena Jaković Škvorc
 • Helena Škudar

PODRUŽNICA HKMS LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE:

 • Slavica Adžija
 • Sanja Matanović

PODRUŽNICA HKMS MEĐIMURSKE ŽUPANIJE:

 • Goran Toplek
 • Tanja Krnjak
 • Marija Prekupec
 • Nina Pustić

PODRUŽNICA HKMS OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE:

 • Dragana Fućkar
 • Branko Jurak
 • Jagoda Kragujević
 • Ana Pahanić
 • Vesna Pintar
 • Dubravka Ramljak
 • Domagoj Vulić

PODRUŽNICA HKMS POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE:

 • Darko Roban
 • Zlatko Levanić
 • Ružica Dijaković

PODRUŽNICA HKMS PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE:

 • Tamara Dundović
 • Kata Ivanišević
 • Vlasta Lončar
 • Iva Keglević
 • Ivana Lukić
 • Dijana Ban
 • Sanja Milinković

PODRUŽNICA HKMS SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE:

 • Gordana Jurić
 • Tanja Miodrag
 • Vlatka Hajdu
 • Ivana Dumbović
 • Ines Jakovljević

PODRUŽNICA HKMS SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE:

 • Petar Marasović
 • Sandra Lučić Čović
 • Marija Delić
 • Dijana Blažević
 • Lovorka Ćurković
 • Marijeta Andrijolić
 • Iris Marin Prižmić
 • Joško Jaman
 • Ileana Grgić

PODRUŽNICA HKMS ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE:

 • Dorotea Jušić
 • Iva Morić
 • Daniela Tarle

PODRUŽNICA HKMS VARAŽDINSKE ŽUPANIJE:

 • Nataša Dumbović
 • Krunoslav Leskovar
 • Ivana Lončar
 • Dijana Kropek
 • Zlatko Petrić

PODRUŽNICA HKMS VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE:

 • Ružica Mačinković
 • Slaven Slanac
 • Zoran Popović

PODRUŽNICA HKMS VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE:

 • Ankica Vlačić
 • Magdalena Katičić
 • Martina Raić
 • Mario Matić
 • Ivana Martinović

PODRUŽNICA HKMS ZADARSKE ŽUPANIJE:

 • Mario Jurjević
 • Anita Marković
 • Marko Strpić
 • Marijana Krešan

PODRUŽNICA HKMS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE:

 • Marina Golub
 • Irena Car Čuljak
 • Božica Benc Gerić
 • Romana Bastalić
 • Ljiljana Glavina