Obnavljanje Odobrenja za samostalan rad

dokumentacija

Upis u registar

Za upis u Registar Hrvatske komore medicinskih sestara, potrebno je ispuniti
Pristupnicu  – Zahtjev za učlanjenje u Hrvatsku komoru medicinskih sestara (HKMS-001).

Uz gore naveden Zahtjev za učlanjenje i presliku uplate upisnine, potrebno je poslati ovjerene preslike sljedečih dokumenata:

  • Svjedožba ili Diploma (šalje se samo svjedodžba o završnom radu)
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (nije potrebno ako ste završili petogodišnju srednju školu ili studij sestrinstva u RH upisan nakon 1.7.2013.)
  • Dokaz o državljanstvu
  • Potvrda fakulteta o datumu upisa na studij ili preslika Indeksa iz koje se vidi datum upisa na studij

Medicinske sestre/medicinski tehničari strani državljani, koji traže izdavanje odobrenja za rad u Republici Hrvatskoj, dužni su uz zahtjev za upis u Registar, osim gore navedene dokumentacije, priložiti i dokumentaciju određenu važećim propisima o radu stranaca u Republici Hrvatskoj –radnu ili poslovnu dozvolu kao i dokaz da se protiv medicinske sestre ne vodi nikakav sudski, arbitražni niti disciplinski postupak

Preslike dokumenata trebaju biti ovjerene od strane javnog bilježnika, poslodavca ili podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara (žigom i potpisom).
Potrebno je izvršiti uplatu upisnine od 30 Kn općom uplatnicom

Uplatu vršite na broj računa Komore HR8024840081101957224:, sa sljedečim pozivom na broj: 301 – OIB ili datum rođenja.

dokumentacija


Mirovanje članstva u Hrvatskoj komori medicinskih sestara

dokumentacija


Članska iskaznica i promjena podataka

Ukoliko medicinska sestra, iz bilo kojeg razloga, nema člansku iskaznicu, potrebno je ispuniti i poslati Zahtjev za izdavanje članske iskaznice (HKMS – 004).

Ukoliko je medicinska sestra promijenila neke od podataka u Registru Hrvatske komore medicinskih sestara, potrebno je ispuniti i poslati Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka (HKMS – 002).

dokumentacija