Poštovane kolegice i kolege ,

Prateći nove trendove u Europi i svijetu, Hrvatska komora medicinskih sestara s ponosom predstavlja  E učenje portal za medicinske sestre i tehničare. E učenje portal je namijenjen svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima članovima Hrvatske komore medicinskih sestara i pristup sadržajima je bez kotizacije. Portal omogućuje medicinskim sestrama i tehničarima interaktivne sadržaje iz područja sestrinske skrbi te jednostavim pristupom kontinuiranu edukaciju učiniti svima dostupnom.

Ova platforma Hrvatske komore medicinskih sestara omogućuje Vam učenje u vrijeme kada vam odgovara, s mjesta koje vam odgovara, osigurava uštedu vremena i troškova te vam daje mogućnost učenja vlastitim tempom.

 

Pridružite nam se u kreiranju sadržaja koji su Vam potrebni  te svoje prijedloge pošaljite na službenu e-mail adresu podrska@hkms.hr

 

Voditelji  E učenje portala:

Adriano Friganović, dipl. med. techn.

screen-shot-2016-12-16-at-11-47-11Adriano Friganović rođen je 14. studenog 1978. godine u Banjaluci. Srednju medicinsku školu završio je 1997. godine u Školi za medicinske sestre Mlinarska u Zagrebu. Na Zdravstvenom veleučilištu diplomirao je 2005. godine. Godine 2010. stekao je naziv diplomirani medicinski tehničar na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Doktorand je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina – Javno zdravstvo.

Od 1997. godine zaposlen je na Odjelu za anesteziju i intenzivno liječenje kardiokirurških bolenika na KBC Zagreb. Od 2005. do 2016. godine radi kao glavna tehničar Odjela. Trenutno radi na poziciji glavnog tehničara Zavoda za anesteziologiju i intenzivnu medicinu. Predsjednik je Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije, glavni tajnik Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva, potpredsjednik Hrvatskog saveza za rehabilitaciju i potpredsjednik Svjetske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi. Član je Upravnog odbora Međunarodne federacije medicinskih sestara na anesteziji te voditelj projekta ”Program razmjena” za Europsku federaciju medicinskih sestara intenzivne skrbi.

Od 2006. godine izabran  je u suradničko zvanje asistenta na Zdravstvenom veleučilištu, a 2012. izabran je u nastavno zvanje predavača na Katedri za zdravstvenu njegu Zdravstvenog veleučilišta. Bio je urednik Sestrinskog glasnika, Sestrinskog vjesnika kao i glavni urednik Shock online edition. Trenutno je urednik Shock online edition, urednik Sestrinskog edukativnog portala te člana internacionalnog savjetodavnog odbora časopisa Rausche. Objavio je veliki broj članaka i kongresnih prezentacija kako u zemlji tako i u inozemstvu. Voditelj je radne grupe koja je izradila Deklaraciju o kulturološki osjetljivoj intenzivnoj skrbi koja je još nazvana Brisbanska deklaracija, jer je usvojena 2016. godine u Brisbanu.

Slađana Režić, mag. med. techn.

screen-shot-2016-12-16-at-11-46-57Slađana Režić rođena je 27. ožujka 1976. godine u Bjelovaru. Srednju medicinsku školu završila je 1994. godine u Bjelovaru. Na Višoj medicinskoj školi diplomirala je 2005. godine. Razlikovnu godinu položila je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2007. godine te stekla naziv prvostupnice sestrinstva. Godine 2015. stekla je naziv magistre sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1996. godine zaposlena je na odjelu intenzivne skrbi Klinike za plućne bolesti Jordanovac, KBC Zagreb. Od 2011. do 2016. godine radi kao glavna sestra intenzivne skrbi. Trenutno radi na odjelu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite. Uključena je u rad Pulmološkog društva Hrvatskog udruženja medicinskih sestara (HUMS-a) u kojem je u dva navrata bila tajnica društva. Od 2010. godine mentor je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu za kolegij «Proces zdravstvene njege». U periodu 2012.–2015.g. član je Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje pri Hrvatskoj komori medicinskih sestara (HKMS). Od 2013. godine koordinator je pripravnika sestrinstva unutar KBC Zagreb. Godine 2016. postaje dopredsjednica Društva za kvalitetu HUMS-a. Kao član radne skupine HKMS sudjeluje u izradi sestrinskih dijagnoza. Objavila je nekoliko stručnih radova u Sestrinskom glasniku.