Sud Komore prvog stupnja:

  • Hrvoje Jukić – predsjednik Suda Komore prvog stupnja
  • Sonja Kalauz – član Suda Komore prvog stupnja
  • Goran Stokić – član Suda Komore prvog stupnja
  • Berislav Živković – zamjena člana Suda Komore prvog stupnja
  • Ivica Benko – zamjena člana Suda Komore prvog stupnja

Sud Komore drugog stupnja:

  • Andrea Dominkuš – predsjednica Suda Komore drugog stupnja
  • Rade Novičić – član Suda Komore drugog stupnja
  • Eva Smokrović – član Suda Komore drugog stupnja
  • Dominik Mišević – zamjena člana Suda Komore drugog stupnja
  • Ružica Evačić- zamjena člana Suda Komore drugog stupnja