Anketa za medicinske sestre i tehničare koji nisu odradili pripravnički staž

21 lis 2020 Novosti

Cilj ove ankete je prikupiti podatke o broju medicinskih sestara i tehničara koji su završili srednju medicinsku školu, a nisu odradili pripravnički staž. Na temelju prikupljenih podataka, Komora će uputiti Ministarstvu zdravstva prijedlog za raspisivanje radnih mjesta za pripravnički staž u pojedinim bolnicama.

Anketu možete popuniti na sljedećoj poveznici: Anketa za medicinske sestre i tehničare koji nisu odradili pripravnički staž

Search

+