ČIMBENICI RAZVOJA ZNANJA I STAVOVA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA O STAROSNOJ DISKRIMINACIJI

Poštovani,

pritiskom na dolje navedenu poveznicu pristajete sudjelovati u istraživanju kojim se nastoji utvrditi prisutnost  fenomena ageizma (starosne diskriminacije) u sestrinskoj praksi. Sudjelovanje je u potpunosti anonimno, dobrovoljno te bez ikakvih troškova po Vas. Istraživanje je usklađeno  s preporukama Helsinške deklaracije i njezinih revizija (World Medical Association Declaration  cof Helsinki, https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/).  Pri znanstvenoj objavi podataka poštivati će se načelo anonimnosti i povjerljivosti. Svi podaci će biti pohranjeni 36 mjeseci i nakon isteka tog vremena trajno uništeni.

Unaprijed Vam se zahvaljujem na sudjelovanju i izdvojenom vremenu!

https://limesurvey.srce.hr/126392?lang=hr

UVJERENJA I STAVOVI O KOMPLEMENTARNOJ, ALTERNATIVNOJ I INTEGRATIVNOJ MEDICINI ONKOLOŠKIH PACIJENATA, ZDRAVSTVENIH RADNIKA I STUDENATA IZ PODRUČJA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Upitnik – zdravstveni radnici:

https://forms.gle/N9ibsJhaKMDmpmbe7