Predsjednik Komore obišao Podružnicu HKMS Dubrovačko-neretvanske županije

Pripremila: Snježana Busančić, dipl.med.techn.

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić, mag.med.techn. boravio je, od 9. do 11. veljače 2022., u radnom posjetu HKMS podružnici Dubrovačko-neretvanske županije Predsjednik Gazić obišao je značajnije zdravstvene ustanove doline Neretve, otoka Korčule i grada Dubrovnika kako bi se dodatno informirao o prostornim i kadrovskim kapacitetima, problemima s kojima se svakodnevno susrećemo u svom radu, kao i  geografskim i prometnim specifičnostima naše županije.

Podsjetimo, Dubrovačko-neretvanska županija proteže se na 9 272,37 km dužine što predstavlja 10,32% ukupne površine Republike Hrvatske. Jedina je županija čiji je teritorij prekinu granicom sa Bosnom i Hercegovinom zbog čega samo područje Neretvanske doline ima izravan spoj prema sjeveru i panonskom dijelu Hrvatske. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske županija ukupno broji 115 862 stanovnika. Osim stanovnicima županije, zdravstvene ustanove u Dubrovniku i Metkoviću zdravstvenu uslugu pružaju i velikom broju stanovnika zapadne Hercegovine.

Predsjednik je svoj posjet započeo u Pločama gdje je obišao prostore Zavoda za hitnu medicinu (ZZHM) DNŽ Ispostava Ploče i Doma zdravlja Ploče. O organizaciji rada i problemima u radu 30-tak medicinskih sestara i tehničara s ovog područja razgovarao je Marinom Žderićem, dipl.med.tech., delegatom Skupštine HKMS i Sanjom Parmać,med.techn., članicom Izvršnog odbora HKMS podružnice DNŽ. Osim područja grada Ploča medicinske sestre/tehničari zdravstvenu skrb pružaju i stanovnicima od Gradca na granici sa Splitsko-dalmatinskom županijom do Staševice u unutrašnjosti i Opuzena na ušću Neretve.

Nakon Ploča predsjednik je posjetio Dom zdravlja Metković i ZZHM DNŽ ispostavu Metković. Ovo područje osim gradova Metković i Opuzen obuhvaća i sva mjesta od Blaca na samom ušću Neretve do Otrić-Seoca na sjeverozapadu i broji preko 22 500 stanovnika. Zdravstvenu njegu pruža oko 70 medicinskih sestara/tehničara kroz svoj rad u specijalističkim ordinacijama, ordinacijama obiteljske i dentalne medicine, patronažne službe, sanitarnog prijevoza, mobilnog palijativnog tima, zdravstvene njege u kući, hemodijalize i Doma za odrasle osobe i rehabilitaciju  Metković. Predsjednik je kolegice upoznao s aktivnostima HKMS-a u proteklom periodu kao i planiranim budućim koracima važnimza našu profesiju. Kolegice  su ga upoznale s organizacijom rada u svojim ustanovama kao i brojnim problemima s kojima se susreću.

Na otoku Korčuli predsjednik je posjetio Dom zdravlja Korčula, ZZHM DNŽ ispostava Blato, dom zdravlja u Vela Luci i Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Kalos (SB Kalos). U Domu zdravlja Korčula s organizacijom rada sestrinske službe upoznala ga je Jakica Peručić, bacc.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo. Zdravstvenu njegu za oko 9.000 stanovnika ovog područja pruža 55 medicinski sestara/tehničara Doma zdravlja Korčula i ZZHM DNŽ ispostava Korčula i Orebić. O organizaciji rada patronažne službe upoznale su ga Kristina Duka, bacc.med.techn. i Anamarija Padovan, bacc.med.techn. Specifičnost ove službe je u tome što ona svojim uslugama, osim grada Korčule i općine Lumbarda na otoku, pokriva i područja općina Orebić i Trpanj te mjesta Kuna na poluotoku Pelješcu. Predsjednik je naglasio kako ga je ugodno iznenadila dobro organizirana i dostupna zdravstvena usluga za stanovnike ovog prometno izoliranog otoka.

U mjestu Blato predsjednika je sa sestrinskom službom ovog dijela otoka upoznala Nikolina Bačić, dipl.med.techn. glavna sestra ZZHM DNŽ ispostava Blato. Naglasila je kako razne vrste edukacija i usavršavanja za medicinske sestre nastoje organizirati na samom otoku obzirom je zbog prometne izoliranosti za odlazak na edukaciju izvan otoka potrebno više od jednog dana.

U Vela Luci predsjednik se susreo sa medicinskim sestrama/tehničarima Doma zdravlja  „Dr.Ante Franulović“ i SB Kalos. Ivica Žuvela, bacc.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo upoznala ga je sa organizacijom rada u domu zdravlja. Ovom domu zdravlja gravitira oko 8450 stanovnika Blata, Čare, Vela Luke i otoka Lastova. O njima skrbi 18 medicinskih sestara/tehničara kroz ordinacije obiteljske medicine, medicine rada, specijalističke internističke, ginekološke i ortopedske ordinacije te patronažne službe. Najveći izazov predstavlja organizacija sestrinske službe na otoku Lastovu obzirom na prometnu nepovezanost ova dva otoka. Predsjednik je obišao i prostore SB Kalos.. Zdravka Anić, bacc.med.techn. pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo istaknula je kako u bolnici 19 medicinskih sestara/tehničara obavljaju djelatnost zdravstvene njege na odjelima za rehabilitaciju neuroloških, ortopedsko-traumatoloških, reumatoloških i pedijatrijskih pacijenata na ukupno 120 kreveta. Bolnica je izgrađena 70-tih godina prošlog stoljeća nakon što su Oceanografski Institut u Splitu, Balneološki laboratorij JAZU, Hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske i kemijski laboratorij prof.Schnella u Munchenu temeljem niza znanstvenih istraživanja potvrdili ljekovitost mulja u uvali Kale.

U gradu Dubrovniku predsjednik Gazić je obišao Dom zdravlja Dubrovnik. Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Vedrana Iveta, dipl.med.techn., upoznala ga je s organizacijom rada sestrinske službe koja je obzirom na područje koje pokriva u posljednje dvije godine bila izuzetno izazovna. Dom zdravlja Dubrovnik zapošljava ukupno 83 medicinske sestre/tehničara i djeluje na 20 lokacija. Na kopnenom dijelu pokriva područje od Grude u Konavlima do Janjine na poluotoku Pelješcu te Elafitske otoke i otok Mljet na morskom dijelu županije.

U Općoj bolnici Dubrovnik predsjednik se susreo sa glavnim sestrama službi i odjela te ih upoznao s provedenim i planiranim aktivnostima HKMS-a. U Uredu uprave predsjednik Gazić održao je sastanak sa zamjenikom pomoćnice za sestrinstvo Alenom Tahirovićem, bacc.med.techn. koji ga je uputio u trenutnostanje sestrinstva u OB Dubrovnik kao i s organizacijo rada tijekom COVID-19 pandemije. Nakon sastanka predsjednik je obišao Objedinjeni hitni bolnički prijem i Edukacijski centar u kojem djeluje Studij sestrinstva Sveučilišta u Dubrovniku.

Osim zdravstvenih ustanova u gradu Dubrovniku predsjednik je posjetio i Medicinsku školu Dubrovnik gdje je učenicama 3. razreda održao kratko predavanje kojim ih je upoznao o značaju HKMS-a kao regulatornog tijela hrvatskog sestrinstva. Također je održao i sastanak sa Izvršnim odborom podružnice kojemu su osim delegata Skupštine HKMS-a i članova Izvršnog odbora podružnice prisustvovale i glavne sestre domova umirovljenika, predstavnice djelatnosti zdravstvene njege u kući  te kolegice koje sudjeluju u obrazovanju medicinskih sestara.

Za vrijeme posjeta predsjednika Dubrovačko-neretvanskoj podružnici u Dubrovniku se u organizaciji Hrvatskog društva medicinskih sestara u palijativnoj skrbi, Doma zdravlja Dubrovnik i Opće bolnice Dubrovnik održavala edukacija pod nazivom „Kako nam je teško odlučivati – etičke dileme u palijativnoj skrbi“. U svoje ime kao i u ime svih članova HKMS-a predsjednik je pozdravio brojne sudionike skupa. Istaknuvši kako je palijativna skrb kompleksna i zahtjevna sama po sebi, zahvalio im je na trudu i profesionalnošću kojom skrbe za bolesnike u terminalnoj fazi.

U ime podružnice HKMS-a Dubrovačko-neretvanske županije veliko hvala predsjedniku na posjeti. Ovo je bio prvi, ali nadamo se ne i zadnji posjet u sve dijelove podružnice od osnivanja HKMS-a.

Search

+