Anketa – Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

6 ruj 2017 Novosti

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (http://aaz.hr/), putem Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, od 1. rujna 2015., aktivan je partner u četverogodišnjem europskom Horizon 2020 projektu: Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance, SELFIE, ID SEP-210142560  (2015-2019). Detaljni podatci o projektu nalaze se na web stranici http://www.selfie2020.eu/.

 

Jedan od ciljeva projekta je razviti učinkovit, objektivan i transparentan alat koji će pomoći pri dononošenju odluka temeljenih na dokazima, vezanih uz modele integrirane kronične skrbi bolesnika s multimorbiditetim: tzv. Višekriterijsku analizu za donošenje odluka (engl. Multi-criteria decision analysis – MCDA). Navedena analiza uzima u obzir gledišta odnosno kriterije za odlučivanje različitih dionika (engl. Stakeholders), kao što su predstavnici udruga pacijenata, članova obitelji odnosno neformalnih pružatelja skrbi, profesionalnih pružatelja skrbi (zdravstvenih i socijalnih djelatnika), platitelja odnosno predstavnika zdravstvenih i socijalnih osiguranja te donosioca odluka u zdravstvenoj/socijalnoj politici.

 

Agenciji je stoga veliko zadovoljstvo i čast pozvati Vas da sudjelujete u istraživanju određivanja važnosti (težine) kriterija (engl. Weight-Elicitation Study), elektronskim putem (ispunjavanjem on-line upitnika), a koji će se koristiti u gore navedenoj analizi.

Dolje navedeni Upitnik, ukoliko to žele, trebaju ispuniti predstavnici profesionalnih pružatelja skrbi (zdravstvenih i socijalnih djelatnika). Ukoliko smatrate da ne predstavljate navedenu skupinu dionika, molimo nemojte započeti ispunjavanje upitnika, hvala.

 

U on-line Upitniku postavljene su tri vrste pitanja. Svakoj vrsti pitanja prethode detaljne upute. Vaši odgovori bit će korišteni isključivo u svrhu istraživanja, bit će anonimni te se neće povezati s Vašom adresom e-pošte ili Vašim imenom.

 

Za ispunjavanje Upitnika potrebno je oko 20-30 minuta. Vaše sudjelovanje je potpuno dobrovoljno. Napominjemo da nije moguće zatvoriti preglednik i ponovo pokrenuti upitnik nakon nekog vremena i/ili privremeno sačuvati Vaše odgovore. Zato, ukoliko zatvorite Vaš preglednik morat ćete ponovo otvoriti poveznicu s upitnikom i započeti ispunjavanje upitnika ispočetka. Upitnik je moguće ispuniti samo na računalu ili tabletu, ne i putem mobitela. U slučaju da imate bilo kakvo pitanje tijekom ispunjavanja upitnika, možete nazvati na brojeve telefona: 01 646 3004 i 01 562 5621, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, kako biste dobili dodatne upute i pomoć za ispunjavanje upitnika.

 

Ukoliko ste voljni aktivno sudjelovati, najljepše Vas molimo započnite ispunjavanje Upitnika na navedenoj web adresi, hvala:

 

Professionals: https://SELFIEHRP3.sawtoothsoftware.com/login.html

Search

+