dr. sc. Marijana Neuberg, magistra sestrinstva

Dr. sc. Marijana Neuberg, viši predavač na stručnom studiju sestrinstva Sveučilišta Sjever,  doktorirala je  u Mariboru na Almi Mater Europaea doktorski studij iz zdravstva „socijalna gerontologija“.

U nastavku možete pročitati razgovor s Marijanom Neuberg.

Search

+