Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine.

27 lis 2022 Novosti

Poštovane kolegice i kolege,  

izvješćujemo Vas kako je  do 10.11. 2022. godine otvoreno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine.

Savjetovanje je dostupno na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22125

OBAVIJEST SVIM ČLANOVIMA

20 lis 2022 Novosti

Poštovane kolegice i kolege,

izvješćujemo Vas kako su do 3.11. 2022. godine otvorena savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Savjetovanjima se može pristupiti preko slijedećih poveznica

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22059

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22055

Obavijest – nova verzija sustava HKMSInfo

19 lis 2022 Novosti

Poštovani HKMS članice i članovi,

ovim putem Vas želimo obavijestiti kako će HKMS staviti na raspolaganje svojim članicama i članovima novu verziju sustava HKMSInfo na čijem je unapređenju ove godine intenzivno radio.

Osim provjere bodova, novi portal pruža mogućnost digitalnog podnošenja zahtjeva u svrhu reguliranja prava i obveza koja Vam pripadaju kao članovima HKMS.  

Prednosti digitalnog podnošenja zahtjeva: 

 • Za svaki podneseni zahtjev moći ćete pratiti njegov status rješavanja.
 • Ukoliko je zahtjev potrebno nadopuniti dobit ćete obavijest da je HKMS od vas zatražio dopunu s popratnim objašnjenjem
 • Efikasno i učinkovito podnošenje zahtjeva bez ikakvih troškova 

U planu je neposredna elektronička dostava dokumenata od HKMS koji imaju pravni učinak, a o čemu ćete na vrijeme biti obaviješteni.

Za pristup unaprijeđenom HMKSInfo dobit ćete aktivacijski link na svoju e-mail adresu koja je evidentirana u Registru HKMS. Link vrijedi 120h te je u tom roku potrebno kliknuti na link, potvrditi svoju email adresu te odrediti novu zaporku.

Nakon što se uspješno prijavite u sustav, moći ćete preuzeti korisničke upute za lakše snalaženje unutar portala. Korisničko ime za prijavu u sustav ostaje isto kao do sada.

VAŽNO! Ako još niste dostavili svoju e-mail adresu u Registar HKMS, možete ju dostaviti na registar@hkms.hr zajedno s Vašim evidencijskim brojem s time da napominjemo da Više članova ne smije dijeliti istu e-mail adresu.

Dva načina na koja možete provjeriti je li u registru ispravno prijavljena vaša e-mail adresa: 

1.   Aktivacijski link trebao bi biti u Vašem inboxu tijekom dana 24. i 25.10.2022 (provjerite i spam folder) 

2.   Tijekom 24. i 25.10.2022 možete na login stranici HKMSInfo sustava odabrati opciju „Zaboravili ste lozinku“. Na vaš e-mail trebao bi stići link za oporavak lozinke u roku 1 min.   

Ukoliko ni sljedeći dan 26.10.2022 ne dobijete aktivacijski link niti link za oporavak lozinke, obavezno nam javite kako bismo Vam mogli osigurati pristup portalu. 

Za one koji su navikli na dosadašnji način pregledavanja bodova, odlučili smo da taj pristup bude aktivan, sve dok se ne naviknete na novi portal. 

Poduzeli smo sve radnje kako bi u periodu aktivacije svim članovima osigurali neometan rad u sustavu. 

Zbog velikog broja članova, jedna od mjera koju smo odlučiti primijeniti je puštanje aktivacijskih linkova po sljedećem redoslijedu: 

1.      članovi koji pripadaju podružnici Grada Zagreba 

2.      nakon što se uspješno aktivira ova najveća podružnica, biti će poslani aktivacijski linkovi i članovima drugih podružnica. O točnom datumu biti ćete obaviješteni.

Ukoliko primijetite neke poteškoće u radu, molimo vas da nas obavijestite na info@hkms.hr , kako bismo mogli što brže djelovati.

Također cijenimo i vašu povratnu informaciju o zadovoljstvu novim portalom.

Lijepi pozdrav i ugodan rad želi Vam 

HKMSInfo tim

Poziv na godišnju skupštinu podružnice Istarske županije

13 lis 2022 Uncategorized

Pozivaju se svi članovi Skupštine na godišnju skupštinu koja će se održati 02.11.2022. (srijeda) u Zajednici Talijana Circolo s početkom u 18 sati.

Dnevni red :

 1. Izvješće o radu podružnice
 2. Plan rada podružnice za 2023.

3. Razno

Nakon skupštine održati će se stručni sastanak u organizaciji OB Pula koji će se bodovati po pravilima HKMS.

Predsjednik podružnice
Boris Kopić Pula, 14.10.2022.

UPUTE ZA PRIPREMU PLANOVA TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA, UPIS NAZOČNIH I DOSTAVU POPISA

10 lis 2022 Novosti
 1. Plan trajnog usavršavanja za jednu zdravstvenu ustanovu može se sastojati od ukupno najviše 5 tema predavanja. Isto predavanje s istom temom može se održati više puta za različite sudionike u okviru iste ustanove. Predavanja s raspravom moraju trajati najmanje 45 minuta.U obrazac za prijavu Plana (HKMS E 0001) potrebno je upisati opis teme (sažetak) od 250 do 300 znakova.
 2. Preporuča se svakoj zdravstvenoj ustanovi organiziranje najmanje 2 tečaja 3. kategorije izvan Plana trajnog stručnog usavršavanja.
 3. SviPlanovitrajnogstručnogusavršavanjaza2023.godinu,sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara iz zdravstvenih ustanova moraju se dostaviti najkasnije do 01. studenog 2022. godine i to u elektronskom obliku.
 4. Svi Planovimoraju se prijaviti na propisanom obrascu HKMSE0001–koji mora biti ispravno ispunjen i potpisan te se u istome mora navesti odgovorna osoba za sestrinstvo ustanove te odgovorna osoba za izradu plana trajnog stručnog usavršavanja s kojom će se komunicirati u vezi Planova i dostavljenih popisa nazočnih.
 5. Medicinske sestre ovlaštene su za izradu i održavanje predavanja s temama sukladno razini obrazovanja. Za temu koja nije iz djelokruga rada medicinske sestre (područja: medicine – liječenja, psihologije, prava i sl.) predavač mora biti osoba s takvim obrazovanjem.U suprotnom slučaju predavanje, ukoliko se i održi, neće biti vrednovano. Predavači moraju biti najmanje prvostupnice/prvostupnici sestrinstva, a medicinske sestre sa obrazovanjem opće njege mogu biti suradnici u predavanju (supredavači). Iznimno, predavači mogu biti drugi stručnjaci koji rade u timovima s medicinskim sestrama. Jedno predavanje može imati najviše 2 predavača.
 6. Izvješća sa stručnih skupova na kojima se prenose nova saznanja o dostignućima iz djelatnosti medicinskih sestara moraju se prijaviti u obliku predavanja.
 7. Sadržaj predavanja mora se odnositi na novosti u zdravstvenoj njezi, unaprjeđenje kvalitete zdravstvene njege i slično.

8. Svapredavanjakojaseodnosenaprikazeslučaja,specifičnepostupkeislično trebaju se temeljiti na procesu zdravstvene njege.

9. U Plan trajnog stručnog usavršavanja kao tema ne može se unositi obilježavanje praznika ili blagdana.

10.Popis nazočnih za upis bodova dostavlja se e-mailom. Istovremeno uz popis, u tekstu poruke obvezno je navesti točan naziv predavanja, datum održavanja, ustanovu i imena predavača. Ručno vođen popis uvažavat će se isključivo uz prethodni dogovor s uredom HKMS.

Isti popis se mora dostaviti i glavnoj sestri ustanove.

11.Za dodjeljivanje bodova medicinskim sestrama koje su izradile Plan trajnog stručnog usavršavanja za svoju ustanovu, potrebno je u Planu trajnog stručnog usavršavanja obavezno navesti autora Plana – Odgovornu osobu za izradu plana trajnog stručnog usavršavanja.

12. Svi popisi za upis bodova moraju se dostaviti u rokovima propisanim odredbama članka 10. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara. Zbog tehničkih razloga popisi koji stignu nakon isteka rokova neće se moći provesti.

13.Prilikom dostave popisa važno je upisati naziv predavanja koji je istovjetan nazivu predavanja u odobrenom Planu – bez ikakve promjene kako bi aplikacija (kada se evidentira elektronski) mogla „prepoznati“ o kojem se predavanju radi i kako bi se moglo upisati bodove medicinskim sestrama nazočnima na tom predavanju.

14.Prilikom upisa svakog člana pri očitavanju kartice potrebno je stisnuti tipku „Enter“. Nakon toga provjeriti je li se kartica očitala. U slučaju neočitavanja kartice, člana ne upisivati ručno nego tog člana s evidencijskim brojem upisati u tekst e-mail poruke pri slanju evidencije.

15.Pri prenošenju iz aplikacije za upis potrebno je točno slijediti upute jer dolazi do krivog formatiranja sadržaja i ne može se provesti upis.

16.Osoba odgovorna za evidenciju nazočnih (očitavanje kartica) na predavanju evidentira samo osobu nazočnu na predavanju.

17.Preporučuje se da se u Planove trajnog stručnog usavršavanja uvrste teme: Komunikacija medicinske sestre – analiza slučaja ili neželjenog događaja vezanog uz komunikaciju), Sustav kvalitete u zdravstvenoj njezi, Osnovni reanimacijski postupci, Kontinuirana zdravstvena njega.

0bavijest o održavanju redovne godišnje skupštine HKMS podružnice Splitsko Dalmatinske županije

Dana 12.listopada 2022. pozivamo Vas na godišnju skupštinu Podružnice HKMS Splitsko-dalmatinske županije koja će se održati u Knjižnici Klinike za kirurgiju  KBC-a Split u 15  sati .

Dnevni red:

1. Izbor radnog predsjedništva i zapisničara

2. Izvješće o radu Podružnice u 2022.

3. Plan rada Podružnice za 2023.godinu

4. Razno                                                                                     

                                                                                                                                  Predsjednik podružnice:

Boro Pejdo, mag.med.techn.

Obavijest za članice i članove

26 ruj 2022 Novosti

Poštovane članice, poštovani članovi,

temeljem obavijesti HEP-ODS d.o.o. izvješćujemo vas kako će u srijedu, 28. rujna 2022. zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom u našem objektu na adresi  Maksimirska 111/II, Zagreb u razdoblju od 8 do 16 sati. U tom razdoblju ured Komore neće biti moguće kontaktirati telefonom niti e-mailom. Također nećemo biti u mogućnosti izdavati Odobrenja za samostalan rad pa ljubazno molimo medicinske sestre i tehničare da za navedeni datum ne planiraju osobni dolazak u ured Komore radi izdavanja Odobrenja za samostalan rad.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Termin dopunske mjere provjere osposobljenosti/kompetentnosti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

26 ruj 2022 Novosti

Poštovane/Poštovani,

sukladno Privremenim rješenjima, a vezano uz  priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, koje ste zaprimili na svoju adresu, termin dopunske mjere provjere osposobljenosti/kompetentnosti je sljedeći:

13. listopada 2022. – pisana provjera osposobljenosti/kompetentnosti

o točnom terminu (satu) pisane provjere osposobljenosti/kompetentnosti bit ćete obaviješteni na vaše e-mail adrese.

Kandidati koji budu pozitivno ocijenjeni na pisanoj provjeri osposobljenosti/kompetentnosti isti će dan, u popodnevnim satima, pristupiti usmenoj provjeri osposobljenosti/kompetentnosti koja će biti otvorena za javnost ukoliko kandidati ne zatraže usmenu provjeru osposobljenosti bez prisutnosti javnosti. Ovisno o broju prijavljenih kandidata, postoji mogućnost održavanja usmene provjere osposobljenosti u više termina (dana).

Ukoliko se odlučite za navedeni termin, molimo da svoje prijave dostavite pisanim putem (poštom, fax-om ili e-mailom) najkasnije 8 dana prije određenog termina. Ukoliko se ne prijavite u navedenom roku, nećete moći pristupiti provjeri osposobljenosti. Također Vas molimo da se u prijavi izjasnite o tome želite li usmenu provjeru osposobljenosti u prisutnosti ili bez prisutnosti javnosti.

Obzirom da je usmeni ispit javan, molimo sve koji žele biti nazočni kao slušači da svoju nazočnost obavezno prijave na e-mail: hkms@hkms.hr   najkasnije 8 dana prije zakazanog roka. O točnom terminu održavanja usmenih ispita, kao i iskazanoj želji kandidata o prisutnosti javnosti, izvijestit ćemo Vas putem maila. Ukoliko se ne prijavite, nećete moći nazočiti kao slušači.

Višegodišnji napori Komore na priznavanju VSS-a konačno urodili plodom

14 srp 2022 Novosti

VLADA PRIZNALA VISOKU STRUČNU SPREMU MAGISTRAMA I MAGISTRIMA SESTRINSTVA NA RADNIM  MJESTIMA I POLOŽAJIMA 1. VRSTE!

Hrvatska komora medicinskih sestara izuzetno je zadovoljna da je Vlada Republike Hrvatske konačno usvojila naš prijedlog o priznavanju visoke stručne spreme medicinskim sestrama.

Komora je dvije godine uporno inzistirala na rješavanju ovog problema i ovo smatramo kao prvi korak u rješavanju nepravedne situacije u kojoj se visoko obrazovanim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima, tj. magistrama i magistrima sestrinstva nisu priznavali koeficijenti za njihovu razinu obrazovanja. Koristili smo svaku priliku da upozorimo Vladu RH i Ministarstvo zdravstva da je ovo jedan od gorućih problema hrvatskog sestrinstva. Nepriznavanje visoke stručne spreme bilo je jedan od temeljnih problema koji smo istaknuli u Proglasu hrvatskog sestrinstva 2020. Komora nije odustajala i stoga smo izuzetno zadovoljni da je Vlada uvidjela nužnost ispravljanja ove nepravde izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. 

Ova odluka Vlade odnosi se na medicinske sestre i medicinske tehničare koji rade na radnim mjestima i položajima 1. vrste, odnosno na glavne sestre klinika, kliničkih zavoda u kliničkoj ustanovi, objedinjenog hitnog bolničkog prijema u kliničkoj ustanovi, te na medicinske sestre koje rade na poslovima sprječavanja, suzbijanja i kontrole bolničkih infekcija, osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite, invazivnih i specifičnih dijagnostičko terapijskih postupaka, voditelja tima operacijskog bloka te koordinatora palijativne skrbi.

Komora će se nastaviti aktivno zalagati da se visoka stručna sprema prizna svim magistrama i magistrima sestrinstva kao i diplomiranim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima zaposlenim u javnom zdravstvu, a kojih ima ukupno oko 2.000.                                                                          

Sestrinstvo je profesija koja ima važno mjesto u svakom naprednom društvu, pa tako i u Hrvatskoj, a  medicinske sestre i medicinski tehničari, kao jedan od najvažnijih čimbenika za stabilnost sustava zdravstva zaslužuju priznavanje ostvarene razine obrazovanja.

1 2 3

Search

+