Višegodišnji napori Komore na priznavanju VSS-a konačno urodili plodom

14 srp 2022 Novosti

VLADA PRIZNALA VISOKU STRUČNU SPREMU MAGISTRAMA I MAGISTRIMA SESTRINSTVA NA RADNIM  MJESTIMA I POLOŽAJIMA 1. VRSTE!

Hrvatska komora medicinskih sestara izuzetno je zadovoljna da je Vlada Republike Hrvatske konačno usvojila naš prijedlog o priznavanju visoke stručne spreme medicinskim sestrama.

Komora je dvije godine uporno inzistirala na rješavanju ovog problema i ovo smatramo kao prvi korak u rješavanju nepravedne situacije u kojoj se visoko obrazovanim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima, tj. magistrama i magistrima sestrinstva nisu priznavali koeficijenti za njihovu razinu obrazovanja. Koristili smo svaku priliku da upozorimo Vladu RH i Ministarstvo zdravstva da je ovo jedan od gorućih problema hrvatskog sestrinstva. Nepriznavanje visoke stručne spreme bilo je jedan od temeljnih problema koji smo istaknuli u Proglasu hrvatskog sestrinstva 2020. Komora nije odustajala i stoga smo izuzetno zadovoljni da je Vlada uvidjela nužnost ispravljanja ove nepravde izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. 

Ova odluka Vlade odnosi se na medicinske sestre i medicinske tehničare koji rade na radnim mjestima i položajima 1. vrste, odnosno na glavne sestre klinika, kliničkih zavoda u kliničkoj ustanovi, objedinjenog hitnog bolničkog prijema u kliničkoj ustanovi, te na medicinske sestre koje rade na poslovima sprječavanja, suzbijanja i kontrole bolničkih infekcija, osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite, invazivnih i specifičnih dijagnostičko terapijskih postupaka, voditelja tima operacijskog bloka te koordinatora palijativne skrbi.

Komora će se nastaviti aktivno zalagati da se visoka stručna sprema prizna svim magistrama i magistrima sestrinstva kao i diplomiranim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima zaposlenim u javnom zdravstvu, a kojih ima ukupno oko 2.000.                                                                          

Sestrinstvo je profesija koja ima važno mjesto u svakom naprednom društvu, pa tako i u Hrvatskoj, a  medicinske sestre i medicinski tehničari, kao jedan od najvažnijih čimbenika za stabilnost sustava zdravstva zaslužuju priznavanje ostvarene razine obrazovanja.

Search

+