Održan 1. Kongres KOKOZ-a i 3. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem

20 velj 2019 Novosti

U petak 22. ožujka 2019. godine započeo je s radom dvodnevni 1. kongres KOKOZ-a (Koordinacija komora u zdravstvu) i 3. hrvatski kongres medicinskog prava. Organizatori Kongresa, održanog u Rapcu, su Pravni fakultet u Splitu i Hrvatska liječnička komora uz suorganizatore i to Hrvatsku komoru dentalne medicine, Hrvatsku ljekarničku komoru, Hrvatsku komoru primalja, Hrvatsku komoru fizioterapeuta, Hrvatsku komoru medicinskih biokemičara, Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika te Hrvatsku komoru medicinskih sestara.

 

Prvoga dana predstavnici Komora su tijekom samostalnih izlaganja te na okruglom stolu iznijeli glavnu problematiku u zdravstvu, između ostalog, nedostatak zdravstvenih djelatnika; postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija; status visokoobrazovanih medicinskih sestara kojima nisu priznata zvanja na radnom mjestu; implementaciju task shiftinga u sestrinstvu. Drugog dana kongresa na dnevnom redu bile su teme medicinskog prava; obrada propisa i sudske prakse vezane uz kaznenu odgovornost zdravstvenih djelatnika za počinjenu stručnu pogrešku; prava i obveze pacijenata; primjena GDPR uredbe.

 

Cilj kongresa je zajedničkim radom pridonijeti boljem statusu zdravstvenih djelatnika kao i čitavog zdravstvenog sustava, a sve radi dobrobiti pacijenata i njihova ostvarivanja prava na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Search

+