Održan sastanak predsjednika HKMS i stručnih udruga u sestrinstvu

25 lis 2019 Novosti

U Hrvatskoj komori medicinskih sestara u četvrtak, 24. listopada, održan je sastanak predsjednika Komore i stručnih udruga u sestrinstvu.

Novoizabrani predsjednik Komore predstavio se nazočnim predstavnicima sestrinskih udruga, pri čemu je naglasio kako je Hrvatska komora medicinskih sestara otvorena za suradnju sa svim udrugama. Na sastanku, na kojem je bilo razgovora i o budućim aktivnostima Komore, dogovoreno je kako će se ovakvi sastanci održavati najmanje dvaput godišnje, a po potrebi i češće s ciljem zajedničkog rada na podizanju ugleda sestrinstva kao regulirane profesije te da se međusobna suradnja mora intenzivirati u oba smjera.

Na sastanku je bilo nazočno 26 predstavnika stručnih udruga u sestrinstvu.

Search

+