Poziv na dostavu dokumentacije za medicinske sestre i tehničare pogođene potresom 22.3.2020.

25 svi 2020 Novosti

Na temelju Odluke Vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara godine objavljuje se sljedeći:

 

POZIV ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE

 

Sve medicinske sestre i medicinski tehničari koji redovito izvršavaju članske obveze, a čiji su stambeni objekti stradali tijekom potresa dana 22. ožujka 2020. pozivaju se da radi ostvarivanja prava na novčanu donaciju dostave:

 

– zahtjev

– dokument iz kojeg je vidljiv stupanj oštećenja (neuporabljivo, privremeno neuporabljivo

ili uporabljivo) izdan od nadležnog tijela lokalne ili područne samouprave

– izvadak iz zemljišnih knjiga iz kojeg je vidljiva činjenica vlasništva ili suvlasništva

oštećenog stambenog objekta

– potvrdu o prijavi prebivališta/ boravišta iz koje je vidljivo kako je prebivalište/ boravište

prijavljeno prije 22. ožujka 2020. godine

– presliku vjenčanog lista ukoliko je bračni drug ili životni partner vlasnik oštećenog

stambenog objekta

– ukoliko je izvanbračni partner ili neformalni životni partner vlasnik oštećenog stambenog

objekta potrebno je priložiti Izjavu danu kod javnog bilježnika, pod punom materijalnom

i kaznenom odgovornošću, uz dva svjedoka o izvanbračnoj zajednici i

zajedničkom kućanstvu na adresi oštećenog stambenog objekta.

 

Hrvatska komora medicinskih sestara zaprimati će zahtjeve za novčanu donaciju do 01. srpnja 2020. godine.

Odluke o pojedinačnim zahtjevima kao i o iznosima novčane donacije donijeti će posebno imenovano Povjerenstvo nakon isteka roka za dostavu dokumentacije.

Sve zamolbe podnose se poštanskim putem, Hrvatskoj komori medicinskih  sestara, Maksimirska 111/2, 10000 Zagreb. Podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni o odluci o zahtjevima u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Search

+