dr. sc. Stana Pačarić, magistra sestrinstva

Dr.sc. Stana Pačarić, magistra sestrinstva, zaposlena je u Kliničkom bolničkom centru Osijek, a svoju doktorsku dizertaciju obranila je 13. veljače 2020.

Više o Stani Pačarić možete pročitati u nastavku:

Search

+