ODLUKA USTAVNOG SUDA NE UTJEČE NA IZDAVANJE LICENCI PRVOSTUPNICAMA

Odluka Ustavnog suda donesena 10. ožujka ove godine koja stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine neće utjecati na komorsko izdavanje licenci tj. odobrenja za samostalan rad medicinskim sestrama i tehničarima. Naime, izdavanje licenci definirano je Zakonom o sestrinstvu. Zakon o sestrinstvu ne radi nikakvu razliku između prvostupnice stručnih i sveučilišnih studija, već u članku 16a, kada određuje kompetencije medicinskih sestara, navodi samo „prvostupnica sestrinstva“. Stoga će Komora, kao i do sada, izdavati licence prvostupnicama i sveučilišnih i stručnih studija.

Što se tiče navedene odluke Ustavnog suda njome je Ustavni sud ukinuo određene odredbe Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

LINK https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_04_47_972.html

Odlukom Ustavnog suda ukinut je članak 6. stavak 2. točka 2. alineja 7. Zakona o izmjena i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru u dijelu koji glasi „preddiplomskih stručnih studija“, te u članku 6. stavak 2. točka 2. alineja 8. ukinut dio koji glasi „specijalističkih diplomskih stručnih studija“.

Odluka Ustavnog suda koji je ocijenio kako Sabor nije dosljedno proveo raniju Odluku U-I-351/2016 jer je na razinu 6. stavio dvije vrste kvalifikacija,  kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih stručnih studija i preddiplomskih sveučilišnih studija, a na razini 7. je Sabor opet smjestio kvalifikacije stečene završetkom stručnih diplomskih studija i sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih stručnih studija[AK1] . Sukladno stajalištu Ustavnog suda zakonodavac nije za diplomske stručne studije odredio drugu razinu kvalifikacijskog okvira, nego je usprkos prijašnjoj odluci Ustavnog suda (U-I-351/2016) kvalifikacije stečene završetkom stručnih i sveučilišnih studija ponovno smjestio na istu razinu kvalifikacijskog okvira. Ustavni sud je u svojoj završnoj ocjeni ovog predmeta utvrdio kako smještanjem kvalifikacija stečenih završetkom stručnih i sveučilišnih studija na istu razinu kvalifikacijskog okvira tj. spajanjem kvalifikacija različitih vrsta na istu razinu kvalifikacijskog okvira, Sabor nije u cijelosti ispoštovao prijašnju odluku ovog suda (U-I-351/2016) jer je ponovno propisao rješenja koja su već utvrđena neustavnima.

.

Formalna zakonska posljedica ove odluke Ustavnog suda je da preddiplomski stručni studiji na razini 6. odnosno 7. više ne postoje u Zakonu o kvalifikacijskom okviru.

Hrvatska komora medicinskih sestara ne može niti ne smije utjecati na rad Ustavnog suda, niti može „narediti“ Hrvatskom saboru kako će riješiti ovu problematiku.  Komora može i to i čini, kao čelna institucija medicinskih sestara i medicinskih tehničara, javno zagovarati ona rješenja koje štite stečena znanja svih medicinskih sestara i tehničara. To će učiniti daljnjim izdavanjem Odobrenja za samostalan rad svim prvostupnicama sestrinstva kojim će vrednovati trud i rad svih medicinskih sestara i tehničara.

Search

+