Skupština HKMS-a prvi put održana preko digitalne platforme

11 stu 2020 Novosti

Hrvatska komora medicinskih sestara održala je u ponedjeljak, 10. studenoga 2020., 18. sjednicu Skupštine HKMS, a sjednica je prvi put, zbog epidemiološke situacije, održana digitalnim putem, odnosno putem videopoziva preko platforme  Microsoft Teams. Na ovoj sjednici Skupštine sudjelovalo je 75 članova, koji su među ostalim usvojili Izvješće o radu Predsjednika Komore u 2020. godini, zaključni račun za 2019. godinu kao i financijski plan za 2021. godinu.

Skupština HKMS razriješila je stare i izabrala nove članove Nadzornog odobra. Za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je Biserka Režek dok je Sanja Mutak izabrana na mjesto zamjenice predsjednice. Izabrani članovi Nadzornog odbora su Ana Primorac i Nikša Siniša Matas, a Smiljana Kolundžić i Ines Leto izabrane su za zamjenice članova Nadzornog odbora.

Search

+